„Původně mě napadlo zpracovat lingvistikou studii věnovanou názvům zdejších ulic. Uličník byl až druhotný produkt. Přišlo mi zajímavé přiblížit Hradišťákům, jak se proměňovaly názvy ulic i ulice samotné," říká autorka, jež dala uličníku podobu týdenního kalendáře.

Ten přináší informace o všech 114 hradišťských ulicích, popisuje, jak se měnila jejich tvář a názvy a vše ilustruje více než pěti desítkami fotografií z archivu. Opomenuty nejsou ani místní části Hněvousice a Veselá. „Kuriozit jsem našla celou řadu a v uličníku se o nich zmiňuji. Třeba Klášterská ulice se měla jmenovat Orebská, protože orebská vojska táhla v minulosti na Klášter, který v roce 1420 vypálila. To byl hezký nápad. Neujala se například pojmenování po Karlu IV. nebo Kristiánovi z Valdštejna," vyjmenovává zajímavosti historička.

Na křtu zazněla i informace, že autorka má v hlavě pokračování, které by mělo spatřit světlo světa příští rok. Hradišťští patrioti tak mají o milém dárku k Vánocům rozhodnuto pro letošní i příští rok. Kalendář lze zakoupit v mnichovohradišťském muzeu na zámku, v infocentru, v knihkupectvích či trafikách.