„Investiční záměr se týká oprav a vybudování nových částí chodníků, parkovacích stání, vyvolaných změn veřejného osvětlení, veřejné zeleně, zpomalovacích opatření na vozovce, dopravního značení, mobiliáře a podobně,“ uvádí město na webu.

Stavby navážou na opravy vodovodu, kanalizace a plynovodu v Husově a Přemyslově ulici a opravy povrchu vozovky. Ty zajistí samotní správci sítí.

Město slibuje, že bude klást důraz na zpomalení provozu na silnicích, dále také na doplnění veřejné zeleně a snížení množství dešťových vod, které jsou odváděné do jednotné kanalizace s využitím zelených ploch pro zasakování vody.

Práce se dotknou ulic Boženy Němcové, Komenského, Husova, Mánesova a Přemyslova.

Do března mají podle stanoveného harmonogramu probíhat geodetické práce, výběr zhotovitele a také tvorba projektové dokumentace. Město nevynechá ani studie a projednávání záměrů s obyvateli Mnichova Hradiště.

V dubnu až v srpnu letošního roku je pak v plánu dokumentace pro stavební povolení a pro zadání veřejné zakázky.

V září by měl být vybrán samotný zhotovitel. Letos na podzim a příští rok na jaře by měla proběhnout první etapa stavby.