U dokončeného projektu Zpřístupnění školských zařízení v Bakově nad Jizerou, který spočíval v opravách ulic Palackého, Jungmanova a Školní a byl ukončen v září letošního roku,  zastupitelé konstatovali, že stál více, něž se předpokládalo.

Šlo o vícepráce, které byly ovšem nutné. „V zásadě došlo ke třem posunům. Znamená to tedy, že se změnil rozsah i cena díla. Navíc se ještě rekonstruoval chodník před takzvaných ředitelským vchodem za jednadvacet tisíc korun, dále šlo o dva asfaltové vjezdy do hasičské zbrojnice, které stály asi šedesát tři tisíc. Největší problém ale nastal před hasičskou zbrojnicí, kde jsme vstoupili do ochranného pásma," uvedl místostarosta Bakova Václav Grünwald.

Jednalo se o kabely firmy ČEZ, který bylo nutné ochránit. Tady se náklady pohybovaly kolem jednadvaceti tisíc korun. „Projekt jako takový se tedy prodražil o dvě stě dvacet šest tisíc korun bez daně," podotkl Grünwald.

Knihovna a muzeum

Dalším projektem je modernizace knihovny a muzea. V současné době je dokončena velká část oprav budovy, a její provoz byl obnoven ještě před  úplným dokončením projektu tak, aby čtenáři mohli tuto instituci využívat co možná nejdříve. „V rámci projektu zbývá ze stavebních prací dokončit bezbariérový vchod a úprava schodiště, z dalších prací pak částečná obnova interierového vybavení muzea," uvedla starostka města Jana Štěpánová. Tento projekt by měl být dokončen do konce letošního listopadu.

Ulice nad Skalkou

V této ulici došlo k časovému posunu prací oproti plánu. „Důvodem jsou nesrovnalosti v projektu a  změna v pozemcích.  Jeden z nich totiž koupil soukromý vlastník. Od naší dodavatelské firmy došlo také k navýšení ceny této zakázky, a tak musela proběhnout jednání, která se blíží k závěru," zdůvodnil prodlení prací místostarosta. Po dohodě se pak vedení města rozhodlo, že vzhledem k nepříznivému počasí odloží práce na jaro příštího roku.

Sběrný dvůr

Ve sběrném dvoře byla umístěna váha na suť. „Váha  ve sběrném dvoře  stála tři sta sedmdesáti tisíc korun. K ní bylo nutné vytvořit panelovou komunikaci v hodnotě devadesáti šesti tisíc," vysvětlil stav ve dvoře  místostarosta.

Nyní bude radě města předložen návrh na prozatímní provoz váhy tak, aby se odstranily možné problémy v provozu, a v novém roce mohl být zahájen její normální provoz.   

Další informace z Bakova nad Jizerou vám přineseme v některém z dalších vydání Deníku.