Město Mladá Boleslav ve spolupráci s firmou Compag během půl roku navýší stávající počet 605 kontejnerů na tříděný odpad o dalších 300.

Zároveň se vůbec poprvé v Mladé Boleslavi objeví 13 kontejnerů na biodpad, které budou zřejmě rozmístěny především do příměstských částí. Nové nádoby dodá firmy Compag díky získané dotaci a město tak tato investice nijak zásadně nezatíží.

„Chystáme tedy velmi výrazné navýšení kontejnerů na tříděný odpad, podobně tomu bylo loni v případě košů na odpadky. Nyní se zpracovává mapa přesného rozmístění kontejnerů. Podle toho zjistíme lokality, kde chybí a tam bychom nové doplnili,“ řekl primátor Raduan Nwelati.

Informoval také o čtvrtečním souhlasu rady města s navýšením rozpočtu o příspěvek 955 tisíc korun od společnosti EKO-KOM na zajištění zpětného odběru a využití odpadů. Tato částka náleží městu za 3. čtvrtletí roku 2010, přičemž suma za celý loňský rok by měla dosáhnout zhruba 3,3 milionu korun. Pro porovnání, v roce 2005 to bylo 1,22 milionu korun.