Jednalo se o absolventky speciálního vzdělávacího kurzu, který se uskutečnil za podpory Nadačního fondu Škoda Auto a zaměřil se na zdokonalení českého jazyka, jenž je jednou z nezbytných podmínek pro vykonávání těchto profesí na našem území. Byla mezi nimi i doktorka Tatiana Dorohan, která už momentálně pracuje jako lékařka na anesteziologicko - resuscitačním oddělení nemocnice.

Středočeští hasiči kvůli sněhu od jedné do osmé hodiny ranní zasahovali u 34 spadlých stromů, u deseti dopravních nehod a dalším dvěma zapadlým vozidlům pomohli s jejich vytažením.
Pod tíhou sněhu padaly na Boleslavsku stromy. Jeden přímo na jedoucí auto

Tatiana Dorohan je vystudovaná anestezioložka a na Ukrajině získala v tomto oboru i několikaletou praxi. Po opuštění rodné země kvůli válečnému konfliktu a následném přesunu do České republiky musela před šesti měsíci začít úplně od začátku. Sama, bez své rodiny, která se rozhodla zůstat na Ukrajině. „Bylo to nejtěžší období v mém životě. V té době pro mě bylo zcela zásadní, abych našla bydlení a pracovní uplatnění,“ vzpomíná Tatiana, která vzápětí využila poptávku Klaudiánovy nemocnice po nových pracovních silách.

„Po přijetí do nemocnice jsem dostala možnost využít nemocniční ubytovnu. Zpočátku jsem pracovala na pozici pomocné síly, na anesteziologicko - resuscitační oddělení jsem se jako lékařka přesunula teprve před dvěma měsíci,“ popisuje Dorohan, která zatím může na oddělení pracovat pouze pod dohledem českých kolegů. Potřebuje ještě úspěšně složit aprobační zkoušku, na kterou se momentálně připravuje.

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi.
Na plicní oddělení do Klaudiánovy nemocnice opět mohou chodit návštěvy

Podobně je na tom dalších sedm potenciálních ukrajinských lékařek nebo zdravotních sester, které Klaudiánova nemocnice momentálně zaměstnává. „Víme, že začátky pro ně nebyly a stále ještě nejsou úplně jednoduché, protože pracují na pozicích, které neodpovídají jejich dosaženému vzdělání. Všechny ale velmi rychle zapadly do nemocničního kolektivu a dělají maximum, aby mohly co nejdříve pracovat jako plnohodnotné lékařky a sestry,“ chválí přístup ukrajinských zdravotnic Ladislav Řípa, předseda představenstva Klaudiánovy nemocnice.

Další ukrajinské zdravotnice, kterým nabídla práci boleslavská nemocnice.Další ukrajinské zdravotnice, kterým nabídla práci boleslavská nemocnice.Zdroj: Se svolením Klaudiánovy nemocnice

Všechny se zdokonalují v českém jazyce. Pomohlo jim absolvování speciálního dvouměsíčního kurzu určeného právě pro zdravotníky z Ukrajiny, který se díky podpoře Nadačního fondu Škoda Auto uskutečnil na přelomu léta a podzimu loňského roku.

„Čtyři desítky účastníků se pod vedením zkušených lektorů zaměřily jak na rozvoj gramatiky, tak rétorických schopností. S porozuměním odborných pojmů zase pomáhali ukrajinští lékaři, kteří již v Čechách několik let pracují,“ popsal náplň kurzu Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu automobilky. Cílem bylo umožnit absolventům další profesní uplatnění a pomoci s adaptací.