Jak již Boleslavský deník informoval, letos se nejenom uklízelo, ale Compag také prováděl drobné opravy chodníků, silnic, zábradlí schodišť, laviček, odpadkových košů  nebo značení.

Asi jako největší přínos hodnotí obyvatelé města automobilů vznik několika nových ploch, kde se dá parkovat.

O vznikajícím parkovišti za náměstím Republiky jsme vás informovali už před čtrnácti dny, nyní je už dokončeno a řidiči ho mohou využívat.

„Vzniklo tady asi pětadvacet parkovacích míst, která jsou nyní občanům plně k dispozici," potvrdil Jan Rympl z firmy Compag.

Místa, kde je zásahu Compagu zapotřebí, vybírala komise složená z několika zástupců nejen Compagu, ale i magistrátu, a takto se podařilo zatím najít a vylepšit zhruba desítku míst.

Vyčištěny byly i kanalové vpustě, díky čemuž se podle Jana Rympla podařilo značně zminimalizovat škody, ke kterým došlo při červnových bleskových záplavách.

„Ve měste jsme vybudovali rovněž patnáct nových zpevněných stání pro kontejnery na odpad. V příměstských částech jsme zase úzce spolupracovali se zástupci čtvrtí tak, aby se vyjádřili, co tam místní lidé skutečně chtějí a akutně potřebují, což se ukázalo jako velmi efektivní cesta. Díky tomu jsme například opravili autobusovou zastávku nebo 200 metrů chodníku na Sahaře," vysvětluje Jan Rympl.

V řeči čísel to pak znamená, že pro očistu Mladé Boleslavi bylo letos použito dva tisíce kubíků vody, a odvezeno bylo více než  320 tun zametených odpadků.