Jarní úklid komplikovaly rovněž březnové mrazy a později četné rekonstrukce ulic napříč celým městem. Není proto divu, že plánovaný konec prací se o pět dní posunul. A ani tehdy nemohla být celá akce dokonale završena.

V posledním úseku, který v polovině minulého týdne zbývalo uklidit, čekala na pracovníky firmy Compag překážka, která se ukázala být nad jejich síly. Do Jiráskovy ulice, která byla čerstvě po rekonstrukci, a zbývalo ji jen dočistit, se navzdory zákazu nastěhovala zaparkovaná auta, a úklidu tak zcela zamezila.

„Právě v tomto úseku se v posledním dni čištění objevil největší problém letošního úklidu, a to nadměrný počet zaparkovaných vozidel i přes dostatečné dopravní značení. Všechna auta nešlo v tomto malém úseku přemístit tak, aby bylo možno očistu provést,“ uvedl Jan Rympl, vedoucí oddělení údržby komunikací ve firmě Compag. Na místo proto museli nastoupit městští strážníci, kteří měli na neoprávněně zaparkovaných automobilech žně.

Podle velitele městské policie Tomáše Kypty strážníci zjistili čtyřiasedmdesát osobních vozidel, která porušovala zákaz zastavení vyplývající z přenosných dopravních značek, které byly v lokalitě umístěny s dostatečným předstihem.

„Auta zůstala na místě zaparkována i přesto, že se tam po dohodě s firmou Škoda čistilo až v deset hodin, tedy v pozdější dobu, než je obvyklé,“ poznamenal Kypta. Řidiči tak měli dost času svá auta přeparkovat jinam, ale žádný z nich tak neučinil. Jednoho z nich se strážníkům podařilo zastihnout na místě a přestupek s ním vyřešili, dalších třiasedmdesát se bude muset dostavit k vysvětlení.

Čištění Jiráskovy ulice, které mělo jarní úklid korunovat, se odsunulo na některou z následujících sobot.

„Odtažených, respektive přemístěných vozidel bylo za dobu čištění od poloviny března po závěr května té-měř čtyři sta,“ uvedl Rympl.

Co se konečné bilance úklidu týče, zůstává za pracovníky Compagu úctyhodný kus práce. „Uklidili jsme celou Mladá Boleslav a všech deset příměstských částí, což znamenalo 300 kilometrů chodníků a 150 kilometrů komunikací. Také tisíce metrů veřejných prostranství,“ vypočetl Jan Rympl.

S očistou souvisely zároveň i další práce, v uklízených lokalitách se souběžně čistily i kanálové vpusti, pečovalo se o zeleň, opravovaly se lavičky, odpadkové koše, autobusové zastávky, upravovala se dětská hřiště. Compag takto nasadil denně dvacet pracovníků na ruční práce, tři kropicí, tři zametací vozy silniční a dva chodníkové. Při očistě bylo podle Rympla vyvezeno více než 300 tun smetků a spotřebovaly se čtyři tisíce kubíků vody.