Kvůli ní krajští zastupitelé schválili pořízení aktualizace zásad územního rozvoje. Tento územně plánovací dokument má vymezit koridor pro stavbu trati.

Radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO) připomněl, že se chystají i další úkony v rámci úřednického procesu – mimo jiné posouzení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území, a to včetně posouzení vlivu na životní prostředí v rámci procesu EIA.

Náklady spojené s pořízením aktualizace zásad územního rozvoje uhradí státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Právě ta chce nové koleje na Mladoboleslavsku stavět.

Koridor pro budoucí trať má být zakreslen do map v základní šířce 200 metrů. V některých místech se má nicméně rozšiřovat, aby zůstal otevřen prostor pro další jednání o přesném vedení trasy. Zastupitelé, kteří změnu jednomyslně podpořili – ruce pro zvedlo všech 46 přítomných – dostali informaci, že se to týká zvláště míst křížení budoucí železniční trati se silnicemi.

Naopak se zúžením koridoru se počítá v místech, kde se má trasa dostat na hranici chráněného území Chlum u Nepřevázky s cennými teplomilnými trávníky a křovinami na vápnitých půdách i vlhkými bezkolencovými lukami. Daří se tam chráněným rostlinám (zvláště jde o zárazu vyšší, pelyněk pontický, bílojetel bylinný, kosatec sibiřský a hadí mord španělský) i živočichům; zejména z řad obojživelníků.