Zákaz již vstoupil v platnost a platit bude do 31. prosince. Lidé by do lesů na Lipníku neměli chodit kvůli přímému nebezpečí pádu stromů. „Na celém území Lipník dochází v rámci klimatické změny k hromadnému odumírání březo-borových porostů. V těchto porostech dochází k rozpadu jednotlivých souší, u kterých hrozí nekontrolovatelné zřícení větví i celých částí kmene,“ stojí v oficiálním textu zákazu.

Že je skutečně důvodem zákazu stav stromů, potvrdil i Karel Bendl, starosta Benátek nad Jizerou a muž, který se dlouho v oboru lesnictví pohyboval. „Vlastník lesa je odpovědný za jeho stav. Když není schopen ho dostat do řádného nebo málo nebezpečného stavu, tak jej může ochránit tím, že dá zákaz vstupů,“ uvedl Bendl. Rovněž doplnil, že zákaz vstupu do lesa znamená, že se lze pohybovat pouze po lesních cestách, nikoli však po lesních porostech.

Správa lesů, která se stará o nevojenské lesy, podobný zákaz nevydala a podle Luboše Kašíka ze Státní správy lesů o tom zatím neuvažuje.