Mezi zámkem a rodinnými domy je v současné době pole, které obhospodařují zemědělci. Pokud ale dají zastupitelé projektu zelenou a zařadí ho do připravovaného územního plánu, mohla by se oblast na severním okraji města stát za několik let atraktivnější nejen pro samotné obyvatele, ale také turisty.

„Tento prostor je ale chráněný ochranným pásmem zámku. A vzhledem k tomu, že je zde zástavba domů, vytvořilo se uprostřed města pole. Lokalita by si však zasloužila určitou změnu, a proto jsme se při vytváření návrhu orientovali podle čtyř atributů – zámku, vztahu lokality k městu, zástavbě domů a Drábských světniček," vysvětlil Zdeněk Rychtařík, architekt a zpracovatel studie, kterou ve čtvrtek představili nejen novinářům, ale také obyvatelům Mnichova Hradiště ve zdejším kině.

Architekti s majitelem pozemku dali proto hlavy dohromady a přemýšleli, co by mohlo přinést městu a obyvatelům podstatně větší přínos. A tak se zrodil park.

V návrhu zaznělo, že by zde mohl vzniknout veřejný prostor s rozsáhlou zelení, kde by se našlo místo také pro venkovní a vnitřní expozici Geoparku Český ráj. Ten je součástí prestižní Sítě evropských a světových geoparků UNESCO. Návštěvníci by zde měli k dispozici park pro volný čas, rekreaci, vodní plochu, ale také již zmíněnou inline dráhu, piknikové loučky a několik dětských hřišť. Prostor mezi zámkem a rodinnou zástavbou by se tak opticky spojil a pomohl by i tomu, aby se zde lidé scházeli. Jak je patrné z druhé fotografie, obyvatelé Hněvousic si trasu domů často zkracují přes pole. Dnes je zde zřetelně vidět vyšlapaná cesta. Vyasfaltovaná komunikace je přece jen o mnoho metrů delší.

Občanská vybavenost

Podle Zdeňka Rychtaříka by v lokalitě nechyběla ani tolik potřebná občanská vybavenost, která by poskytovala služby všem obyvatelům města, nejvíce však místním.

„Z hlediska urbanismu je občanská vybavenost nezbytná už proto, že v této části vyrostlo mnoho nových domů a vznikla tak nová čtvrť," vysvětlil architekt.

close POKUD RUKU v ruce půjde investor, památkáři a město, na tomto místě by mohl vzniknout park i s expozicí Geoparku Český ráj. zoom_in

Jak upozornil majitel pozemku Ladislav Lauryn, který studii nechal zpracovat, počítá se zde například s restaurací, obchodem, domovem pro seniory, ubytovacími kapacitami, které ve městě do značné míry chybí či mateřskou školkou. Kapacita předškolního zařízení je i v Mnichově Hradišti naplněná, a tak by tato investice mohla městu, potažmo rodičům, významně pomoci. Půjde o nízkopodlažní budovy, které svou rozlohou a vzhledem zapadnou do okolní krajiny. Investice do vybudování veškerých aktivit by se mohla vyšplhat na více než sto milionů. Peníze by šly od soukromých subjektů.

A protože se lokalita nachází u zámku, hlavní slovo při tvorbě návrhu měli pochopitelně památkáři, protože zde platí přísná pravidla.

„Jaká je pravděpodobnost, že projekt dotáhneme do zdárného konce, to se neodvažuji odhadovat. Všechno závisí na zastupitelích a na památkářích. Návrhů už bylo několik. Jednou jsem to dokonce úplně zabalil, protože snaha tuto oblast změnit mě stála spoustu energie i času a výsledek byl stále v nedohlednu. Na návrhu jsme teď začali pracovat až na popud kastelána zámku Radovana Chmela," řekl po skončení prezentace Ladislav Lauryn, který v této oblasti podniká a investuje už od roku 1999. Poznamenal, že je to zřejmě jeden z posledních kroků, který v této věci činí. Teď mu nezbývá než čekat, zda zastupitelé schválí nový územní plán s touto změnou, či bez ní.

Prezentace bez diskuse

Starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman považuje za nešťastné, že prezentace byla ukončena bez diskuse. „Projekt se týká pozemků, které vlastní soukromý investor. A protože se plochy nacházejí v blízkosti zámku, záměr se může stát realitou jen při souhlasu dotčených orgánů památkové péče Středočeského kraje a samosprávy města Mnichovo Hradiště. Ani jeden z těchto subjektů doposud nevydal oficiální souhlasné stanovisko," upozornil Ondřej Lochman s tím, že nová rada byla o záměru informována v prosinci loňského roku.

Přestože je k projektu trochu skeptický, jako pozitivní vidí vyřešení otázky občanské vybavenosti pro tuto část města. „Otazník ovšem visí například nad způsobem udržování všech vzniklých rozsáhlých ploch. Vše je ale potřeba důkladně prodiskutovat s veřejností. Do té doby nelze nic rozhodnout," dodal.