Nový režim pro dopravu v klidu platí od pondělí 15. listopadu 2010 v tzv. části Kolonka, tedy v ulicích Olbrachtova, Mackova, Gellnerova, Folprechtova, Štechova a Mahenova (tedy v lokalitě za bývalou dětskou nemocnicí a za bývalými kasárnami u Střední průmyslové školy).

„Dlouhodobé parkování zde bude umožněno pouze držitelům parkovacích karet,“ sdělila mluvčí města Hana Koišová. Pro ostatní platí v celé zóně zákaz stání. Příslušné dopravní značky jsou již na místě u vjezdů do této zóny.

„Toto opatření je zde proto, abychom ochránili bydlící. Situace zde byla již tak neúnosná, že se z toho vlastně stalo parkoviště pro přilehlé střední školy,“ řekl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu Josef Macoun. Zdejší obyvatelé zde naopak neměli šanci zaparkovat a celá tato oblast byla permanentně parkujícími vozy přeplněná.

Občané si to tak přáli

Nové řešení problémů vzešlo na základě podnětů občanů. Následovala jednání, na kterých se definovaly parkovací potřeby v této zóně a nastavily podmínky pro obyvatele přijatelné. Všichni byli o novém režimu informováni a rezidenti v této oblasti si již mohli vyzvednout parkovací karty u společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav.

I cizí motoristé mohou podle nových podmínek do této oblasti vjet, zastavit, vyložit či naložit zboží nebo například vysadit či naložit nějakou osobu. Nemohou zde ovšem jako dosud odstavit auto třeba na půl dne. Rezidenti mají ovšem navíc parkovací kartu i pro své návštěvy, které je umístí za okno svého vozu a mohou zde potom stát, jak dlouho potřebují. Nový režim se bude průběžně vyhodnocovat a případně upravovat.

Řešit se budou i další lokality

„Je to specifická uzavřená lokalita a nový režim je jí přizpůsoben,“ řekl Macoun. Magistrát postupně připravuje řešení problémů s parkováním i v dalších lokalitách města. „Konkrétní řešení pro další oblasti se bude lišit podle možností dané lokality,“ uvedl primátor města Raduan Nwelati.

Městská policie bude nejdříve řidičů, kteří zaparkují na Kolonce bez povolení (parkovací karty), pouze upozorňovat. „Toto upozornění budou strážníci vypisovat na vozidla a umísťovat za stěrače stejným způsobem jako při klasickém řešení přestupků (jde zejména o informovanost místních obyvatel). Tím dají strážníci prostor občanům tak, aby si tento nový systém regulace parkování tzv. sedl. Po týdnu, kdy se budou takto označovat vozidla zaparkovaná v rozporu s dopravním značením, přistoupí již strážníci k řešení vozidel zaparkovaných v rozporu s vyhláškou,“ uvedl ředitel městské policie Tomáš Kypta.