Podělit se o svůj nápad, jak zlepšit život v regionu, může každý až do 20. února 2019, kdy se začnou návrhy vyhodnocovat. Využít příležitost a zaslat své myšlenky může každý, a to jak občan, tak instituce. Jedním z témat je například oblast společenského a komunitního života na Mladoboleslavsku a myšlenka, jak udělat region aktivnější.

Změňte svým nápadem život v mladoboleslavském regionu! Své podněty na zlepšení života v Mladé Boleslavi a v okolí města automobilů vyplňte ve formuláři, který najdete na www.noveboleslavsko.cz

Starosta Kosmonos Jiří Müller uvedl, že pro oživení komunitního života je nutné spolkům zařídit místo, kde se budou moci setkávat. „My budeme stavět velkou tělocvičnu, která bude mít parametry haly. V tom okamžiku se uvolní sokolovna – počítáme s tím, že by ji mohly využívat spolky,“ podotkl. Právě zázemí pro spolky je základ, je přesvědčen. „Poté to je o mladých lidech, aby pokračovali v tradicích těch starších,“ naznačil další možný vývoj. „Jakmile budou mít zázemí a technické vybavení, tak se dá řešit personální obsazení, aby mohly spolky organizovat události,“ dodal starosta Kosmonos.Právě silnou podporou a budováním komunitního života může region přilákat více lidí, kteří zde budou chtít trávit svůj volný čas. V této oblasti se nabízí spousta možností: připravit infrastrukturu pro trávení volného času, posílit vzdělávání a organizovat takové akce, kterých se budou moci všichni zúčastnit, nehledě na věk či sociální začlenění. Cílem je vytvořit aktivní komunitu obyvatel a přinést do regionu nové možnosti a příležitosti trávení volného času pro občany i návštěvníky. ŠKODA AUTO pro tyto potřeby sleduje trendy i v jiných městech Evropy.

Nápady se dají shrnout do jednoduché myšlenky - když lidé přijdou z práce, měli by mít radost, že tu bydlí. „Aby měli jít kam na procházku, aby se jim dostalo odpočinku po práci a přišli na jiné myšlenky,“ dodal starosta Kosmonos.

Podpora regionu může znamenat výstavbu volnočasových areálů a dětských hřišť, ale také vybudování zelených ploch ve městě, podporu složek IZS a podporu tradičních událostí, jako jsou například oslavy staročeských májů. Vedle toho ale jde i o podporu vzdělávání dětí, dospělých i seniorů – či podporu aktivit jako jsou například sokolové či fotografové.

„Za dva roky budeme slavit 100 let Fotoklubu a rádi bychom uspořádali reprezentativní výstavu a k výročí vydali také almanach. Organizace výstavy, nájemné prostor a almanach nás budou stát hodně peněz, podobné aktivity si platíme takzvaně ze své kapsy. Podporu bychom určitě uvítali a pomohla by k dalšímu rozvoji a propagaci činnosti Fotoklubu. Vždyť máme dvě desítky členů, z nichž polovina jsou mladí fotografové. Co se týče boleslavského Sokola, určitě by bylo pro rozvoj v této oblasti přínosné, kdybychom měli prostředky na větší propagaci a například různé předváděcí akce, na nichž naši cvičenci představí veřejnosti své aktivity,“ uvedl Bohumil Rosenkranz, místostarosta Sokola Mladá Boleslav a člen Fotoklubu, který funguje právě pod Sokolem.

Podle prvního náměstka mladoboleslavského primátora Jiřího Boušky je ve městě a okolí nutno udělat řadu věcí. „Ať už se to týká investic do infrastruktury nebo do zlepšení kvality života – mohou to být venkovní sportoviště, sportoviště pro seniory i domovy důchodců,“ naznačil Jiří Bouška.

Náměstek podotkl, že město finanční pomoc uvítá. „Tak, jak je nyní nastavené rozpočtové určení daní, tak město nedokáže z rozpočtu toto pokrýt. Tím, že tu žije tolik lidí a nemají tu trvalé bydliště, přicházíme o zhruba 200 milionů ročně. Třicet milionů eur v Nadačním fondu ŠKODA AUTO beru jako další peníze, které se podařilo získat. Díky tomu se může udělat více věcí, které dlouhodobě všichni chtějí,“ dodal Bouška.

Náměstek mladoboleslavského primátora Robin Povšík uvedl, že politik má vytvářet příležitosti a podmínky; proto vítá model, který zvolilo město se ŠKODA AUTO, kdy lidé předávají své nápady prostřednictvím webové aplikace. „Celý projekt je nastaven tak, abychom zjistili, jaké mají lidé představy, jaké názory, co by chtěli realizovat,“ řekl.

Povšík si cení toho, že ŠKODA AUTO přišla s tímto projektem. „Ptáme se lidí, co by se mohlo realizovat v komunitě, na základě toho se vytvoří nějaký model. Velice se těším na podněty od občanů,“ podotkl Robin Povšík.

Nadační fond ŠKODA AUTO tak chce přispět k organizování komunitních událostí; podpořit finančně volnočasové aktivity a pomoci vybudovat infrastrukturu; vedle toho také dosáhnout pozitivní nálady ve společnosti.