Děti v doprovodu rodičů a paní učitelky navštívily muzeum Čtyřlístku v Doksech, opekly si v přírodě špekáčky. Jeden otužilec z nich se ponořil do vod Blaťáku, Máchova jezera. Bylo nás 39. Méně slunečná neděle zlákala 28 dětí a dospělých spřáteleného turistického kroužku 8.ZŠ na výlet Jestřebí – Braniborská jeskyně – Staré Splavy. KČT Ml. Boleslav má připraveny vycházky každý týden nejen pro své členy. Informace zájemci najdou na www.kctmb.com. Klub českých turistů navíc zve všechny čtenáře Boleslavského deníku, aby také vyrazili na výlet do přírody.