Stromy na svých plochách musel Baumax kdysi vysadit jako kompenzaci za zabrání zelené plochy, která byla součástí stavebního povolení pro obchod a parkoviště. Podmínku tehdy splnil, stromy ještě před kolaudací nechal vysadit a následně i udržovat. Ještě asi pět let měly nezbytnou péči, pak však začaly postupně usychat.

„Poslali jsme Baumaxu žádost o obnovu usychajících stromů a lepší péči o vysazené stromy na parkovišti před jejich hobby marketem,“ potvrdila předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová, podle které je stav stromů dlouhodobě špatný. Některé už dokonce odumřely. A další by je mohly bez nezbytné péče následovat.

„V případě společnosti, kde je jedním z hlavních prodejních artiklů zeleň, je stav stromů před jejich provozovnou tristní vizitkou,“ poznamenala Vrbová.

Podle předsedkyně se ČSOP Klenice opakovaně marně snažila spojit s vedením obchodu. Boleslavský deník se obrátil přímo na společnost Baumax. Z tamní kanceláře získal vysvětlení, podle kterého mají být příčinou stávající situace v Mladé Boleslavi plány na příští rok.

„S ohledem na plánované rozšíření stávajícího objektu přístavbou do parkoviště a s tím spojenou úpravou pevných a zelených ploch byly zastaveny investice do parkoviště a přilehlých ploch, udržují se pouze v provozním stavu,“ stojí ve vyjádření společnosti Baumax zaslaném redakci. Výsadba a úprava zelených ploch má proběhnout v příštím roce.

 

Úloha stromů je nenahraditelná. Starší vzrostlý strom může vyprodukovat denně až tisíc litrů kyslíku. Pro srovnání – každý člověk spotřebuje za stejnou dobu 350 litrů. Navíc přispívají ke snížení škodlivých látek v ovzduší a pomáhají zadržet vodu v půdě. A je příjemné, že poskytují stín.