Hlavní část z výnosu bude odeslána do ukrajinského Užhorodu jako pomoc pro sirotčinec, kde o děti včetně válečných sirotků pečují sestry z kongregace Mary Ward. Tříkrálová sbírka se konala v první polovině ledna.

Koledníci koledovali jak v ulicích města, tak ve vybraných obchodních centrech. V Mladé Boleslavi oficiálně pořádala sbírku minulé roky Farní charita MB, nyní to byla Římskokatolická farnost Mladá Boleslav. Zastřešující organizací je nadále Charita ČR.

Středočeští hasiči kvůli sněhu od jedné do osmé hodiny ranní zasahovali u 34 spadlých stromů, u deseti dopravních nehod a dalším dvěma zapadlým vozidlům pomohli s jejich vytažením.
Pod tíhou sněhu padaly na Boleslavsku stromy. Jeden přímo na jedoucí auto

Klíč, jak budou peníze ze sbírky rozděleny, byl předem určen. 65 % vybraných peněz půjde pro Sociální centrum Mary Ward, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika a 5 % tvoří režie sbírky.

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí tisíce dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun.