Ve středu odpoledne šek s 85 tisíci převzala Michaela Mittnerová, ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže v Mladé Boleslavi.

„Jsme rádi, že nám tímto způsobem lidé podali pomocnou ruku. Samozřejmě vítáme jakoukoliv podporu, ale toho, že nám někdo přispěje dobrovolně, jen za koledu, si hodně ceníme a vážíme. Dar je to nezanedbatelný a našim pacientům ulehčí a pomůže," děkuje všem Michaela Mittnerová.

Dům Červeného kříže je zařízení hospicového typu a svým klientům poskytuje paliativní péči. Nastupuje tedy ve chvíli, kdy už jsou vyčerpány lékařské možnosti.

„Z finančních prostředků, které získali koledníci, koupíme speciální matrace. V polohovatelných postelích jimi nahradíme ty současné, aby bylo zmenšeno riziko vzniku proleženin," vysvětlila Michaela Mittnerová, kam přesně peníze půjdou.

Matrace péči vylepší

Kromě jiných používají také kompresorové antidekubitní matrace, ale ty nové péči ještě vylepší. Lidem se na nich bude nejen pohodlněji ležet, ale pečovatelky s nimi budou moci snadněji manipulovat v polohovatelných postelích.

Koupit takovou matraci je poměrně drahou záležitostí. Cenové rozpětí se pohybuje od sedmi do patnácti tisíc.

Dům péče má patnáct lůžek a jak říkají, potřebnost je mnohonásobně větší. Mnohdy se budoucí klienti umístění v zařízení ani nedožijí. Často se sem dostanou ve stavu, kdy už nejsou schopni sami o sobě rozhodovat. S péčí ale musí souhlasit.

Jak dále uvedla, v řešení je také možné budoucí rozšíření zařízení, protože podle propočtů je pouze pětatřicet žádostí uspokojeno.

„Je samozřejmě těžké odhadnout, kdy se místo uvolní. Původní prognózy se mohou diametrálně lišit, proto klienti dlouho čekají," naznačila Michaela Mittnerová.

Pečovatelky se zde starají převážně o onkologické pacienty. V posledních letech sem s touto nevyléčitelnou diagnózou přichází stále mladší ročníky. Kromě nich tu jsou i lidé po mozkové příhodě či se srdečními chorobami.

Neexistuje zde pořadník, přednost dostanou pacienti s akutní diagnozou. Zařízení spolupracuje s Klaudiánovou nemocnicí a sociálními sestrami, které mají přehled o konkrétním zdravotním stavu pacientů. O jednotlivých příjmech rozhoduje primářka oddělení s konziliem lékařů.

Celkem 131 971 korun

Lidé letos přispívali velmi štědře. Jak uvedla Ivana Kolínová z Farní charity v Mladé Boleslavi, do kasiček označených bíločerveným logem Charity České republiky vhodili částku 131 971 korun.

Celý výtěžek se ještě dále dělil. Pětašedesát procent z ní šlo do místní farní charity, patnáct procent směřuje do Diecéze litoměřické, deset procent na aktivity v zahraničí, pět procent na celostátní projekty a pět procent na režijní náklady.

Čtyřčlenné skupinky, které se v ulicích města pohybovaly od 4. do 11. ledna, vykoledovaly o 32 tisíc více než v předchozím roce.

„Hodně se nám osvědčilo koledování v Městském divadle, kde zrovna týdnu, kdy se sbírka uskutečnila, měli každý večer představení. Koledovali jsme ve foyer vždy půl hodiny před začátkem inscenace a můžu říct, že ohlas byl opravdu velký," zhodnotila Ivana Kolínová, která se v Tříkrálové sbírce jako koordinátorka angažuje už minimálně deset let.

Poznamenala, že motivací lidí, aby darovali peníze, byl možná i Dům péče Červeného kříže. Už proto, že se jedná o místní zařízení, které se stará o vážně nemocné klienty.

Kolemjdoucí do kasiček přispívali různými mincemi. „Největší podíl je vždy dvacetikorun. Je to běžná suma, kterou lidé dávají do všech sbírek. Letos jsme ale zaznamenali nárůst papírových peněz. Napočítali jsme jedenáct tisícikorun. To ještě nepamatuji," popsala koordinátorka Tříkrálové sbírky.

Tichá sbírka

Přestože kasička mnoho nevážila, skrývala značný finanční obnos. Děti z dobrého rozmaru takovou sbírku označují jako tichou – zkrátka moc necinká.

Tříkrálová sbírka je pro většinu lidí důvěryhodná, a proto se nebojí, že by darované peníze byly zneužité. „Letos byly na diecézích hodně zpřísněné kontroly. Hlídalo se například, aby nebyla poškozená pečeť. U nás proběhlo vše v pořádku," konstatovala Ivana Kolínová.
Za to, že se děti ve svém volném čase zapojily do sbírky, získaly od farní charity hřejivé polštářky a odznaky, které jim zůstanou na památku. Díky Českému červenému kříži pak mohly mlsat sladkosti.