Obyvatelé města navíc už dostávali složenky pro platbu odpadu s celoplošnou slevou, která se ovšem zatím neprojeví v plné výši. „Platby dostávají lidé rozpočítané za tři měsíce zpětně a na tři měsíce dopředu, proto zatím uvidí jen polovinu slevy,“ vysvětlil v rádiu Jizera primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati.

Magistrátní odbor služeb v Mladé Boleslavi začal včera ráno uzavírat smlouvy s prvními zájemci, kteří se rozhodli zapojit do nového projektu třídění odpadů.

Po podpisu smluv lidé dostanou také kartu s čárovým kódem, pytle na tříděný odpad odlišné podle druhu odpadu a také k zapůjčení lis na PET lahve.

První podepsal smlouvu s městem Karel Doležal, kterému k jeho rozhodnutí na místě blahopřál primátor Raduan Nwelati. Doležal i další první zájemci o zapojení do projektu potvrdili, že odpad třídí již léta a účast v novém projektu je tak pro ně pokračování jejich aktivit v ochraně životního prostředí.

Nový projekt má nejen přispět k zapojení většího počtu lidí do třídění odpadů, ale především má přinést obyvatelům úspory v poplatcích za odvoz odpadu. Ti nejaktivnější občané, kteří se do projektu zapojí, mohou získat ročně slevu až ve výši 180 korun.

Zájemci o zapojení do projektu mohou od pondělí přijít do kanceláře odboru služeb magistrátu podepsat příslušné smlouvy s městem. Bude možné třídit papír, plastové lahve, sklo, kovový odpad i tetrapakové obaly (nápojové kartony).

V první etapě tohoto pilotního projektu bude možné odevzdávat vytříděný odpad zatím na šesti místech. Bude to jednak v obou sběrných dvorech města v ulicích 17. listopadu a Svatovítská, dále v areálu firmy Compag ve Vančurově ulici, na skládce komunálního odpadu v Michalovicích a na dvou nově zřizovaných místech v Jiráskově a Mackově ulici. Jejich počet se ale bude zvyšovat podle zájmu obyvatel města.