Středočeský kraj informoval, že radní ve čtvrtek 22. února odsouhlasili vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce na krajské silnice III/0167 v otevřeném řízení. Město Mladá Boleslav na začátku týdne připomnělo, že dojde k rozšíření silnice. To nyní kraj potvrdil. Středočeský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl doplnil, že délka celého úseku je 1,14 kilometru.

„Necháme opravit úsek od Bondy centra až ke křižovatce s ulicí 17. listopadu. Nově rozšířená komunikace je koncipována jako směrově rozdělená, vždy s dvěma až třemi pruhy v každém směru. Součástí stavby budou i nové autobusové zálivy, které však nebudou součástí jízdních pruhů. Oddělení protisměrných pruhů zajistí pásmo zeleně, provoz na křižovatce zjednoduší bypassy a ostrůvky,“ popsal celý projekt.

Představení Králova řeč v pátek 20. října 2023.
Divadlo mění datum zahájení předprodeje vstupenek. Začne už první den v měsíci

Společnými zadavateli zakázky budou Krajská správa a údržba silnic (KSÚS), město Mladá Boleslav a společnost Vodárny a kanalizace Mladá Boleslav. Přesný termín zahájení stavebních prací ještě není znám, hotovo by však mělo být už příští rok.

Zakázka by měla vyjít na 335,55 milionu korun. „O náklady se podělí KSÚS, město a vodárenská společnost. KSÚS, která získá finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zaplatí 231,7 milionu korun, město 103,13 milionu korun a Vodárny a kanalizace Mladá Boleslav pak 1,25 milionu korun s DPH,“ píše kraj.