Město Mladá Boleslav na sém webu informovalo, že kácení dřevin na třídě Václava Klementa začne v týdnu 11. března. „V rámci plánovaného rozšíření třídy Václava Klementa je nutné v tomto období vegetačního klidu zahájit přípravné práce, které v prvé radě spočívají v přípravě terénu a vykácení dřevin, které jsou v kolizi s plánovanou stavbou,“ informoval na webu mluvčí města Pavel Šubrt.

Postupně dojde k pokácení celkem jednadvaceti vzrostlých dřevin a sedmi skupin zapojeného porostu o ploše 667 metrů čtverečních. „Dále budou odstraněny dřeviny, které nepodléhají povolovací povinnosti. Také budou čtyři dřeviny přesazeny,“ upozornil Šubrt.

Projekt podle vyjádření města počítá s náhradní výsadbou dřevin za pokácené během sadových úprav v rámci stavby. Kromě stromů jsou v pláni i trvalkové záhony s cibulovinami.

Termín zahájení samotných stavebních prací na třídě Václava Klementa ještě není znám, nicméně by k tomu mělo dojít relativně brzy, neboť podle vyjádření investorů má být příští rok hotovo. Ve čtvrtek 22. února odsouhlasili středočeští radní vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce na krajské silnici III/0167 v otevřeném řízení. Společnými zadavateli zakázky jsou Krajská správa a údržba silnic (KSÚS), město Mladá Boleslav a společnost Vodárny a kanalizace Mladá Boleslav. Celková cena je zhruba 335,55 milionu korun. Délka celého úseku je 1,14 kilometru.

Středočeský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl připomněl, že oprava se bude týkat úseku od Bondy centra až ke křižovatce s ulicí 17. listopadu. „Nově rozšířená komunikace je koncipována jako směrově rozdělená, vždy s dvěma až třemi pruhy v každém směru. Součástí stavby budou i nové autobusové zálivy, které však nebudou součástí jízdních pruhů. Oddělení protisměrných pruhů zajistí pásmo zeleně, provoz na křižovatce zjednoduší bypassy a ostrůvky,“ popsal celý projekt.