Psal se 1. prosinec 1985 a v Lipníku v již nevyužívané základní devítileté škole vzniká rozsáhlou přestavbou Ústav sociální péče pro děti a mládež. Do vedení ve stejný den nastupuje ředitel Miroslav Ševr.

Oficiální provoz začíná ale až o půl roku později, tedy 12. května 1986. Při pohledu do kalendáře zjistíme, že Domov pod lípou Lipník, jak se dnes zařízení jmenuje, funguje už třicet let. A tak toto významné výročí chtěl kolektiv zaměstnanců oslavit i s veřejností. Sobotní sportovní den nabízel spoustu zábavy i kulturního vyžití. Ale nepředbíhejme.

Prvními klienty se staly děti, které původně docházely do denního stacionáře v Zalužanech. Postupně pak byla kapacita naplněna až na třicet klientů.

Když se v roce 1990 do ředitelny stěhuje Jiří Černý, nástupce Miroslava Ševra, narůstá počet požadavků na poskytování celoroční služby. A tak o pět let později dochází k další významné změně. Ústav je otevřený celý rok a navíc musí navýšit i počet pracovníků.

Pomocná škola

V září roku 1998 zřizují třídu Pomocné školy pro žáky s více vadami, o rok později další třídu a v září 2005 ještě jednu. O dva roky později dochází v rámci transformace sociálních služeb k přeměně ústavu sociální péče na Domov pod lípou Lipník.

Současný ředitel, Aleš Kobliha, spojuje svůj život s domovem v říjnu roku 2014. „V sociálních službách se pohybuji již několik let, ale vždy jsem řešil především otázky ekonomické a organizační. Na odbornou stránku jsou v organizaci kvalifikovanější lidé. Pro mě osobně změna spočívala pouze v typu klientely v přestupu od seniorů k dětem s postižením," vzpomíná na své začátky Aleš Kobliha.

Domov poskytuje pobytové, sociální, vzdělávací, výchovné a ošetřovatelské služby lidem s mentálním postižením. Lidem, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejich životní situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné osoby.

„Řekl bych, že nejde ani o užití nějakých speciálních metod, ale u této klientely se jedná především o pilný nácvik a pravidelné opakování běžných činností, které nezvládají. Pravidelným opakováním procvičují tělo i mozek a oni pak tyto úkony zvládají lépe a lépe. Zda se nám to daří ukáže snad jen čas, ale již se nám povedlo velmi dobře připravit několik klientů pro samostatnější pobyt v následných zařízeních," poukázal ředitel na výsledky péče personálu.

Počet klientů se nezměnil

O proti minulým letům se počet klientů významně nezměnil. V současné době jich je jednatřicet a pečuje o ně třicítka zaměstnanců. Jelikož je ale domov otevřený celý rok, pracovníci přímé péče se střídají ve směnách.

„Při jedné směně je pro třicet klientů přibližně dva až sedm pracovníků v závislosti na denní době. Nejnižší počet je samozřejmě přes noc," vypočítal Aleš Kobliha.

Upozornil také, že v současné době je kapacita domova plně využita. Na druhou stranu ale evidují i několik žádostí na umístění klientů v případě, že by některý odešel. „Rádi bychom uspokojili i více klientů, ale případné navýšení kapacity zařízení naráží na fyzické možnosti personálu a technické možnosti budovy a zázemí. Lidově řečeno, potřebovali bychom více pracovníků a větší dům," vysvětlil důvody.

Přestože meteorologové o uplynulém víkendu hrozili občasnými přeháňkami, program slavnosti se vydařil. Organizátoři pro děti připravili odpoledne plné soutěží a her. Mohly si vyzkoušet aquazorbing, jízdu na ponících, skoky na velké trampolíně či skákacím hradě. Zahájení si vzal na starosti zdejší Lipník Gang.

Tři otázky pro ředitele Domova pod lípou Lipník Aleše Koblihu

V domově pečujete o řadu klientů s různým handicapem, které se snažíte přizpůsobit běžnému životu. Daří se vám to?
Zda se nám to daří, ukáže snad jen čas. Povedlo se nám ale velmi dobře připravit několik klientů pro samostatnější pobyt v následných zařízeních. U starších klientů se jedná především o pokrok ve zvládání běžných úkonů všedního dne, jako je osobní hygiena, stravování a rozvíjení všeobecných znalostí. Tam pak je vidět pokrok ve chvíli, kdy klient začíná tyto činnosti provozovat správně, ale hlavně samostatně. U dětské klientely navíc ještě zajišťujeme komplexní vzdělávání předškoláků, doplňkové a rozšiřující vzdělávání klientů, kteří navštěvují speciální školu. Samotný vzdělávací proces je pak doplňován o vhodně zvolené činnosti, které ve volnočasovém vyžití pomáhají klientům udržet návyky a znalosti načerpané během vzdělávání. Tady se výsledky dostavují zcela individuálně a po mnohem delší době. O to více je pak u těchto klientů vidět případný posun. Tady se jedná o pro mnohé banální věci, jako je rozpoznávání barev, věcí, tvarů. V lepších případech nějaké to slovo či schopnost vyjádřit jakýmkoliv způsobem svoji vůli a tím získat dar komunikace s okolím. Mohu říci, že v těchto oblastech se nám celkem daří.

I Vám pomáhají dobrovolníci, prozraďte, jak se klientům věnují a kolik jich máte? Hledáte ještě další?
S dobrovolnickým programem jsme teprve začali, přesto můžu potvrdit, že s nimi máme ty nejlepší zkušenosti. Co se týká dobrovolníků a jejich činnosti přímo v domově, tak máme dva dobrovolníky, kteří se k nám pravidelně vracejí. Jinak při výletech a různých akcích mimo zařízení využíváme většího počtu dobrovolníků, zejména pro zajištění doprovodu klientů či organizace samotných akcí. Naposledy jsme jejich pomoc využili tuto sobotu na akci k oslavě 30. výročí založení našeho domova.

Jak probíhala Vaše víkendová slavnost? Z programu vím, že jste měli řadu vystoupení, koncert, ohňovou show …
Sobotní slavnost probíhala skvěle. Vše nakonec korunovalo krásné počasí, které vzhledem k předpovědi před a po akci působilo jako z pohádky. Chtěl jsem oslavu pojmout jako dar klientům a poděkování zaměstnancům. Samozřejmě jak současným, tak i těm bývalým. Jsem velmi rád, že se akce zúčastnili v hojném počtu a že vše vyšlo jak mělo. Pro děti bylo připraveno odpoledne plné soutěží a her. Mohly si vyzkoušet aquazorbing, jízdu na ponících, skoky na velké trampolíně či skákacím hradě. Zahájení obstaralo vystoupení našeho Lipník Gangu a v programu pak pro děti bylo připraveno několik hudebních a tanečních vystoupení, kejklíř i historický šerm. Po celou dobu programu si mohly děti i dospělí dát zmrzlinu, ledovou tříšť, párek v rohlíku, klobásu a spoustu nápojů. Završením dětského odpoledne pak bylo řádění v pěně a následná sprcha z hasičského vozu. Poté následoval program pro starší a nejstarší. K tanci a poslechu zahrála skupina Joy of Moonrise, vystoupil i Elvis Presley se svojí Elvis revival show a zlatým hřebem večera byla ohňová show.