Předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR Miroslava Němcová slavnostně předala dekrety o udělení znaku, vlajky a povýšení obcí. Povýšeno bylo 55 obcí Česka, z toho tři obce jsou z Mladoboleslavska.

Dekret získala obec Petkovy, Bradlec a Pěčice. Jak se vůbec takový dekret dá získat. Obec požádá odborníky, aby podle historických podkladů vytvořili žádost, jež se opírá o určitá fakta a skutečnosti z dob dávno minulých. Tato žádost se zašle k posouzení a poslanecká sněmovna jej posoudí. Letos právě z žádostí poslanci vybrali již zmíněných padesát pět obcí, které dekrety získaly.

Na základě něj mohou obce znak i vlajku používat při slavnostních příležitostech, při státních svátcích, nebo při akcích důležitých pro obec.
Například obec Petkovy má již znak obce umístěný na svých webových stránkách. Škoda jen, že tyto obecní symboly neměly minulý rok, kdy obec pořádala sraz rodáků.

David Marek – starosta obce Petkovy:

„Jsme velmi rádi, že jsme tyto symboly získali. Zápis o existenci obce se datuje rokem 1393, od roku 1950 funguje jako samostatná obec. Získání obecních symbolů nás neopravňuje k získání nějakých dotací a podobně. Nemá to pro obec žádné výhody. Jde spíše o to, že je můžeme používat při slavnostních příležitostech, státních svátcích a vlastně všech akcích, které s obcí Petkovy souvisejí. Obec zatím neplánuje velkou žádnou akci, na které by nové znaky obce představila. Kde se ale určitě znak a vlajka představí bude připravované zastupitelstvo obce,“ řekl Deníku starosta obce Petkovy David Marek.

Dekret také převzaly obce Bradlec-starostka Marie Horáková a obec Pěčice, kde starostuje Jaromír Rejmon.