Charitativní sbírka, jako už tradičně, začala na radnici u primátora Raduana Nwelatiho i dalších zástupců města a pokračovala v ulicích. Koledovalo se v první polovině ledna. V pátek 4. ledna odpoledne a v sobotu 5. ledna pak proběhla hlavní koleda v místních supermarketech. Dárci byli letos poměrně štědří. Lidé z Mladé Boleslavi a jejího bezprostředního okolí darovali Třem králům 113 936 korun, to je o tisíc korun víc než v loňském roce, kdy se vybralo 112 699 korun.

Organizátoři hodlají výtěžek sbírky rozdělit z 65 procent na nákup zdravotnického materiálu pro Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu Mladá Boleslav, 10 procent bude směřovat mezinárodní humanitární pomoc. Dalších 15 procent půjde na projekty Diecézní charity v Litoměřicích, 5 procent na projekty pomoci Charity ČR a 5 procent na režijní náklady sbírky.