Pokud jste ve středu večer uslyšeli ohlušující ránu, která se ozvala od Základní školy z ulice Máchova v Bělé pod Bezdězem, pak jste slyšeli správně.

Naštěstí nešlo o žádnou zničující tragédii. To jen pravděpodobně spadl kámen ze srdce starostce Jitce Tošovské a místostarostovi Lukáši Volemanovi, kteří už na další jednání zastupitelů nebudou muset opakovaně zařazovat volbu sedmého člena rady města.

Třetí pokus k jejich velké radosti totiž vyšel. Jediná navržená kandidátka, Jaromíra Límanová z ČSSD, získala v tajné volbě konečně nadpoloviční většinu hlasů všech zastupitelů, přesně dvanáct, a může se tak zařadit po bok stranického kolegy Libora Šimůnka, který se po prosincovém odvolání exstarosty Milana Lomoze, své rezignaci na post a pádu rady dostal na začátku února do užšího vedení města. Zbylých devět hlasů bylo, jak už je v Bělé tradicí, neplatných.

Pravděpodobně je mají na svědomí zhrzení zastupitelé, kteří ČSSD zrovna nefandí a kteří byli hlasy ostatních politických klubů z rady nedobrovolně odvoláni, čímž ztratili možnost podílet se na zásadních rozhodnutí a dění ve městě.

Trnitá cesta

Jaromíra Límanová ale do rady města neměla jednoduchou cestu. Už na březnovém zastupitelstvu byla stejně jako ve středu jedinou navrženou kandidátkou za ČSSD. Ostatní strany nikoho nenominovaly. Před dvěma dny ale Rudolf Kouba, nový radní za KSČM, prohlásil, že se připojuje k navržení Jaromíry Límanové.

Nicméně na březnovém zastupitelstvu získala jen deset platných hlasů z devatenácti. Pro zvolení bylo potřeba ještě minimálně o jeden hlas víc, a to vzhledem k tomu, že nového radního volí nadpoloviční většina všech zastupitelů, což je při počtu jednadvaceti zastupitelů jedenáct.

Aby se tyto bezvýsledné pokusy na jednání neopakovaly stále dokola, inspirovalo to Rudolfa Koubu k tomu, že v březnu zastupitelům navrhl svou rezignaci na post radního. Tak by se totiž mohli radní setkávat v pětičlenném, tedy lichém složení, a nemuseli by už na zastupitelstvech dále ztrácet čas volením posledního radního. S tím ale řada jeho kolegů nesouhlasila. Báli se například, co by se dělo v případě, kdy by někdo onemocněl.

A tak po dvou měsících, kdy byla po „radničním zemětřesení" Jitka Tošovská regulérně zvolena jako starostka, je složení rady konečně kompletní.

Málo laviček

A ačkoliv byla Jaromíra Límanová ve funkci teprve pár minut, už se přihlásila s podnětem, který by bylo v Bělé dobré vyřešit. „Obrací se na mě starší lidé, že máme ve městě málo laviček. Když se jdou projít, nemají si kam sednout. Chybí třeba ve Smetanově ulici," řekla v plén nově zvolená radní města za ČSSD. Martin Dufek, vedoucí technických služeb si ale myslí, že je naopak ve městě laviček dost. Nicméně neměl nic proti tomu, aby Jaromíra Límanová dodala přesná místa, kde je laviček nedostatek, a pokusí se o nápravu.

Jedna z občanek se v závěru jednání obrátila na zastupitele se závažným zjištěním. Někdo ve městě zřejmě krade odpadkové koše.

„Co vím, tak zmizely od kapličky i od Sauny. Vždycky tam zůstanou jen držáky, ale koše nikde," konstatovala obyvatelka s tím, že by bylo potřeba, aby město, potažmo technické služby, zajistily nápravu.