Do vysazování aleje o 70 odrůdách třešní se může široká veřejnost zapojit několika způsoby. V první řadě je možné oslovit některý ze spolků, jejichž prostřednictvím bude výsadba stromků z klášterské ovocnářské školky probíhat, a zapojit se osobně. Svou podporu projektu vyjádřily a účast přislíbily spolky Žijeme pro Hradiště, Klub českých turistů, Junák, Myslivecký spolek U Obůrky, TJ Sokol, indiánský kmen Osmaka Opo, Jednota bratrská i Osadní výbor Hoškovice. Ti, kdo se nemohou nebo nechtějí zapojit přímo do sázení, můžou pro brigádníky připravit drobné občerstvení.

Sázením však práce a péče o stromy nekončí. Roční náklady na jeden strom, zálivka, prořez a hnojení, se rovnají přibližně 500 Kč. Touto i jinou částkou mohou případní zájemci na péči přispět. Finanční dary by měly být směřovány na účet města 19-2627181/0100 pod variabilním symbolem 1900, nebo na pokladnu městského úřadu. Pokud dárce do poznámky uvede své jméno, bude se moci následně najít na informační tabuli, která bude do stromořadí osazena v příštím roce.

Město Mnichovo Hradiště již před dvěma lety po debatách s obyvateli města, příměstských částí i blízkých obcí začalo připravovat obnovení a vytvoření propojovacích cest mezi městem a příměstskými částmi. Jednou z částí tohoto projektu je i polní cesta vedoucí od zámku do Hoškovic. „Pro třešně jsme se rozhodli, díky doporučení zahradní architektky, která je navrhla pro jejich tradici v české přírodě, příjemný vzhled podél cest, různorodost odrůd a možnost zpracování plodů místními obyvateli,“ vysvětlil rozhodnutí úřadu projektový pracovník Ondřej Šindelář.