Máte doma dost tepla? Jste spokojení s jeho dodávkou? Odpovědi na tyto otázky hledal výrobce tepla v Mladé Boleslavi a dodavatel energií pro město i pro automobilku Škoda Auto, firma Ško–energo.

„Podíl zcela spokojených zákazníků s dodávkou tepla narostl na 94 procent, u teplé užitkové vody dosáhl podíl hodnoty 97 procent. Hodnota spokojenosti je tak v současnosti na excelentní úrovni,“ tvrdí výsledky průzkumu.

Lidé si dnes navíc dobře uvědomují, jaké výhody má dálková dodávka tepla. Téměř 30 procent lidí si je vědomo pohodlí a komfortu, 12 procent vidí ve výrobě tepla bezstarostnost i čistý provoz. Zajímavé také je, že více než 37 procent lidí v dotazníku uvedlo, že dálkové teplo podle nich nemá žádné nedostatky nebo zápory.

95 procent lidí uvedlo, že nemá negativní zkušenost s dodávkou tepla nebo teplé užitkové vody i přes delší letní odstávku dodávky kvůli nutné údržbě.
Lidé nemají námitky ani proti výši ceny, kterou za teplo a teplou vodu platí. Firma také už několik let tyto ceny nezvyšovala.

„Ani pro rok 2008 nezvýšíme cenu pro obyvatele. Cena, za kterou prodáváme teplo distribuční společnosti Centrotherm ve výši 273 korun za gigajoule, je již sedmým rokem stejná. Cenu se daří držet každoročními technickými opatřeními a výhodným nákupem surovin. K udržení ceny přispívá i spalování biomasy,“ vysvětlil jednatel společnosti Ško-energo Miroslav Žďánský.

Z průzkumu také vyplynulo, že mnozí lidé ani netuší, kolik přesně za dodávky tepla platí.