Dobrá zpráva. Mladoboleslavská společnost Ško-Energo se před nedávnem setkala se zástupci distributora tepla společností Centrotherm a bytových družstev SBD (Státní bytové družstvo Mladá Boleslav), Bytos a Domos, aby společně zhodnotili dodávky tepla za loňský rok a současně aby projednali cenu tepla na rok 2018. 

„Cena tepla v Mladé Boleslavi zůstane letos stejná jako v loňském roce. Jeden gigajoule bude i nadále stát 567 korun,“ řekl prokurista společnosti Ško-Energo Miroslav Žďánský a upřesnil, že tato cena je nižší než průměrná cena tepla v České republice. Průměrné roční náklady na jeden boleslavský byt tak činí přibližně 15 100 korun.

„Z dlouhodobého pohledu jsou nárůsty ceny našeho tepla výrazně pod úrovní inflace. Od roku 2013 jsme cenu tepla meziročně nenavýšili ani o jedno procento. Ani v roce 2018 cenu nezvyšujeme,“ pokračoval Žďánský a dále vysvětlil, že se to daří i přesto, že odběry tepla ve městě z důvodu zateplování a úsporných opatření dlouhodobě klesají. Firma podle něj nepočítá s výrazným zvyšováním ceny ani do budoucna.

Ško-Energo zásobuje teplem v Mladé Boleslavi přibližně 90 procent obyvatel města. Stabilní, bezpečné a cenově výhodné dodávky tepla zůstávají součástí nové strategie společnosti Ško-Energo, která se bude postupně naplňovat do roku 2035. K vypracování nové vize a strategie vedly společnost změny v podnikatelském prostředí a požadavky, které vznikaly v návaznosti na vyhlášení „Strategie 2025“ mladoboleslavské automobilky.

Ško-Energo je již více než 20 let dodavatelem veškerých energií pro společnost Škoda Auto. Hlavním úkolem tohoto podniku se sídlem v Mladé Boleslavi je zásobování všech tří výrobních závodů v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí elektrickým proudem, vodou, teplem, zemním plynem a stlačeným vzduchem. Kromě toho zásobuje teplem obyvatele, provozy a instituce města Mladá Boleslav. Škoda Auto vlastní v této společnosti 44,5 procenta. 

„Zhruba 55 procent tepla pro byty se v teplárnách vyrábí z uhlí, třetina ze zemního plynu. Dalších přibližně sedm procent tvoří biomasa a čtyři procenta připadají na teplo ze zařízení pro energetické využití odpadů, druhotných zdrojů energie a ostatních paliv,“ řekl Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení České republiky.

Podle Českého statistického úřadu se náklady na vytápění a ohřev vody podílejí na celkových spotřebních vydáních domácností přibližně šesti procenty. Průměrná čtyřčlenná domácnost v bytovém domě ročně spotřebuje 25 gigajoulů tepla na vytápění a ohřev vody. „Průměrná cena tepla z uhlí je kolem 570 korun za gigajoul, teplo ze zemního plynu stojí asi 615 korun za gigajoul,“ dodal Hájek. V průměru české domácnosti zaplatí za teplo 14 až 16 tisíc korun.