Součástí pětihektarové lokality má být tenisová hala, zázemí a hřiště pro fotbalový klub s wellness, hřiště na plážový volejbal, hokejbal, pétanque, minigolf, in-line okruh, amfiteátr, skluzavky nebo trampolíny. Celý areál má být rámován Klášterskou ulicí, řekou Jizerou a potokem Nedbalka.

„Na místě za protipovodňovým valem zvažuje město vznik rozsáhlého volnočasového areálu, který by navazoval na už existující sportoviště Mnichovohradišťského sportovního klubu (MSK) a místního tenisového klubu. Byl by atraktivním místem k trávení volného času místních i přespolních,“ potvrdil mluvčí města Martin Weiss.

Pokud ke vzniku areálu v navržené podobě dojde, půjde o postupné investice během řady let.

Autorem studie je architekt Miloš Mlejnek, který má s podobnými areály četné zkušenosti. Během práce na studii městu navrhl mnoho variant a alternativ, mezi nimi i několik ambiciózních návrhů, které se ovšem do studie nakonec nedostaly, například saunový svět pod širým nebem.

Řeší se pozemky

Město nyní jedná s vlastníky dotčených pozemků, kterými jsou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pozemkový úřad a Římskokatolická farnost Mnichovo Hradiště.

Vyřešení otázky vlastnictví pozemků navazujících na ty městské následně otevře dveře přípravám dílčích projektů. „Na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových už máme o pozemky zažádáno, Státnímu pozemkovému úřadu navrhujeme směnu za jiné zemědělské pozemky v majetku města. S farností máme historicky uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí kupní, musíme však ještě nalézt shodu na cenových podmínkách,“ vysvětlil místostarosta Jan Mareš.

Mezi investičními akcemi s nejvyšší prioritou by měla být stavba tenisové haly se třemi kurty za zhruba 80 milionů korun, která by měla by vzniknout na místě travnatého C hřiště MSK. Antukové tenisové dvorce pod širým nebem by zůstaly zachovány, navíc by jejich počet stoupl.

close Tak by měla být rozložena sportoviště v budoucím volnočasovém areálu. info Zdroj: archiv města zoom_in Tak by měla být rozložena sportoviště v budoucím volnočasovém areálu.

Změn by se měl dočkat i areál fotbalistů, jehož hlavní hřiště prošlo v minulých letech kompletní rekonstrukcí. Studie navrhuje vznik jednoho nového hřiště s umělým povrchem vedle stávajícího tréninkového hřiště, rozšíření zázemí MSK o wellness a ubytovací kapacity nebo propojení objektu posilovny s tenisovou halou. Takto kvalitní zázemí by mohlo v budoucnu do areálu přilákat spoustu sportovních týmů na vícedenní soustředění, proto studie počítá i s ubytovacími kapacitami hostelového typu.

Projektovou přípravu i stavbu chystaných sportovišť bude město se spolky organizovat v souvislosti s aktuálními dotačními tituly.