Ulice s panelovým povrchem se stanou v Kněžmostě minulostí, lidem se výrazně uleví a vedení obce tak dostojí svým slibům z minulosti. V rámci výstavby nových komunikací dojde totiž k výstavbě komunikace v ulici Zahradní a Úhelnici, v obou případech jde o akce, které již měly dávno proběhnout, ale bohužel se na ně v minulosti nedostala řada. O chystaných akcích jsme si povídali se starostou Kněžmosta Adamem Pospíšilem.

Jaký je stav těchto komunikací a proč se neopravovaly dříve?

Jedná se o komunikace – ulice, které jsou v relativně nových lokalitách. V Kněžmostě i v Úhelnici měly doposud provizorní povrch ze silničních panelů, který byl ale dlouhodobě nevyhovující. Nový povrch se měl u obou míst dělat již před několika lety, ale bohužel byly i jiné priority, a tak se dostanou na řadu až v letošním roce.

Nacházejí se v lokalitě, kde bydlí hodně lidí?

V Kněžmostě jde o lokalitu s téměř 15 domy a v Úhelnici jde o menší místo s asi deseti pozemky.
Jaké jsou reakce občanů? 
Reakce občanů jsem zatím nezaznamenal, předpokládám, že ze strany těch, kteří zde bydlí, budou pozitivní, protože jim konečně splníme to, co jsme dlouho slibovali.

Jaké jim současný stav komunikací tedy přináší obtíže?

Myslím že podstatné jsou dva problémy.  Jednak značná nerovnost současné komunikace, přinášející nepohodlnou jízdu v jakémkoli dopravním prostředku. Ale možná ještě problematičtější je absence odvodnění, která přináší problémy s pohybem v době déle trvajících dešťů.

Z jakých peněz se budou opravy platit?

Opravy se budou hradit výhradně z vlastních prostředků, tedy z obecního rozpočtu.

Kdy se začne s realizací a na kdy je plánováno dokončení prací?

Realizace by v případě ulice Zahradní měla proběhnout ještě letos na jaře s plánovým ukončením do konce června, a v Úhelnici by vše mělo proběhnout v létě.

Vím ale, že v letošním roce to nebude v Kněžmostě pouze o opravách zmíněných komunikací. Jaké jsou ještě priority?

Osobně bych určitě vyzvedl tři další, a to velmi podstatné, které se začnou naplňovat v letošním roce, ale jsou dlouhodobějšího charakteru. První z nich se týká školství. Na podzim jsme na potřetí podali žádost na zateplení a výměnu oken u budovy mateřské školy v Kněžmostě.

Oč přesně jde?

Jednak by se dosáhlo významné vizuální změny, ale došlo by především k úspoře energie a lepší teplotní pohodě pro děti.

A druhá z priorit?

Další dlouhodobější akcí je plánovaná výstavba nového pavilonu druhého stupně, na jaře bychom měli mít první vizualizace a v průběhu léta by se mělo rozhodnout a začít projektovat.

Řeší se u vás ale také voda. Jde o provozovatele skupinového vodovodu.

To je pravda. Od pololetí se novým provozovatelem skupinového vodovodu Kněžmost stane společnost VaK Mladá Boleslav. Obec Kněžmost podepsala smlouvu, která zajistí propojení skupinového vodovodu Kněžmost s vodovodem z Mladé Boleslavi. Zároveň obec jako vlastník současné vodovodní infrastruktury vloží tento majetek do společnosti VaK Mladá Boleslav.

Když se vrátíme ještě ke komunikacím, zmíněné dvě jsou jediné, které potřebují nějaký zásah?

Co se týká komunikací, tak je to samozřejmě dlouhodobá priorita postupně všechny komunikace dávat do stavu, který odpovídá použití, poloze a současným nárokům. Školství, základní potřeby, tedy voda a další zmíněné, jsou ale samozřejmě pro nás na úplně prvním místě.