V úterý byla slavnostně otevřena poslední část přeložky I/38, která má odvézt většinu kamionů z centra Mladé Boleslavi a urychlit dopravu ze sídliště k rychlostní silnici R10. O den později přišla další radostná zpráva, městu se podařilo získat až 300 milionů korun na stavbu další silnice, která odvede dopravu z centra města, sídliště, přecpané Jičínské ulice i třídy V. Klementa na trasu podél Škody Auto.

Tolik potřebná Severovýchodní tangenta, která by měla pomoci odvádět dopravu z centra Mladé Boleslavi, by se mohla začít stavět již koncem roku 2008 a její dokončení by bylo reálné koncem roku 2009. Mladá Boleslav již získala příslib státní dotace na tuto investici a zastupitelé na pondělním mimořádném jednání také schválili návrh na financování této stavby.

“Mám obrovskou radost, že se našemu vedení radnice povedlo získat dotaci pro Severovýchodní tangentu ve výši 300 milionů korun, která bude součástí rozpočtu ministerstva dopravy. Bude poskytnuta fondu dopravní infrastruktury, který ji následně poskytne Středočeskému kraji jako dotaci. Středočeský kraj by měl tuto tangentu vybudovat,“ řekl Deníku primátor Raduan Nwelati.

Kraj dotaci získá a také tangentu vybuduje proto, že město nemůže být investorem a majitelem silnice II. třídy, kterou se Severovýchodní tangenta stane.

Zastupitelé schválili závazek města, že uhradí náklady na vybudování tangenty, které přesáhnou výši přislíbené dotace 300 milionů korun, ovšem maximálně do výše 50 milionů korun. Podle primátora ovšem není pravděpodobné, že by náklady na tuto komunikaci v její dvouproudové variantě přesáhly výši dotace.

Nově dokončená přeložka silnice 1/38 i připravovaná Severovýchodní tangenta by měly přispět k ulehčení dopravní zátěže v celém městě.

Město chce totiž do budoucna získat do svého majetku i ulice Jičínská, T. G. Masaryka či Jaselská, po kterých dosud vede velký díl tranzitní dopravy městem. Cílem vedení města je přinejmenším omezit do budoucna vjezd kamionů do ulic Mladé Boleslavi.

Severovýchodní tangenta se připravuje již od roku 2002 a zvažovala se ve čtyřproudé variantě. Co nejrychlejšímu zahájení stavby komunikace v této širší variantě ale brání nedořešené výkupy pozemků i podstatně větší náklady na stavbu a související investice. Pro tuto variantu bude totiž nutné mimo jiné zajistit i vymístění soukromého podniku, což by mělo stát samo o sobě kolem 100 milionů korun.

Primátor Raduan Nwelati ovšem zdůraznil, že dvouproudá komunikace bude postavena tak, aby ji do budoucna bylo možné na čtyřproudou silnici dostavět. Primátor vyzdvihl především práci náměstka Adolfa Beznosky na zajištění státní dotace, poděkoval i automobilce Škoda Auto, která vybudování této tangenty podporovala a prosazovala u státních institucí.

Severovýchodní tangenta je přibližně 1,7 km dlouhá výpadovka z centra města směrem k rychlostní komunikaci R10. Naváže na již vybudovaných prvních 200 metrů u Bondy centra a autobusového nádraží, povede v blízkosti železniční trati a vyústí na dosud slepou komunikaci za Intersparem. Její potřebnost ukazuje každodenní dopravní situace právě kolem Bondy centra a autobusového nádraží. Desítky autobusů příměstské, dálkové i mezinárodní dopravy a zásobovací vozidla potom nová výpadovka odvede nejkratší cestou mimo centrum.