Odpadu, který jsou lidé schopni vyprodukovat ze svých domácností, každoročně přibývá. Není to problém jen Bělé pod Bezdězem, ale všech jiných měst a obcí. „Neustále se zvyšující množství vznikajících odpadů má za následek růst nákladů města,“ řekla Boleslavskému deníku ekoložka Městského úřadu v Bělé pod Bezdězem Veronika Blažková. Vedení města už rozhodlo, že se pro příští rok zvýší cena za svoz, třídění a shromažďování odpadů.

V Bělé také už vznikla nová vyhláška o systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. „Vyhláška řeší určité doporučení v počtu sběrných nádob v poměru k členům domácností,“ uvedla starostka Bělé pod Bezdězem Daniela Vernerová.

Díky nekontrolovatelným výdejům pytlů na odpad a známek na popelnice si někteří obyvatelé nedokáží představit, na co mají nárok a jaké nádoby, či kolik pytlů by pro ně mohlo být, pokud ovšem odpad třídí, což mají dle nové vyhlášky za povinnost, dostačujícím množstvím. „Tyto údaje byly hlavním tématem zaneseným do nové vyhlášky o odpadech,“ uvedla Blažková s tím, že nelze podle příslušného zákona o odpadech lidem produkci odpadu jakkoliv omezovat. Údaje ve vyhlášce jsou proto jen doporučeným množstvím pro lepší představivost.

Dalším tématem nové vyhlášky je likvidace stavební sutě, která nebyla ve staré vyhlášce specifikována. „Občané jsou zde upozorněni na možnosti ekologické likvidace tohoto odpadu,“ řekla Veronika Blažková z bělského Městského úřadu. Odložit jej mohou například do sběrného dvora, jehož provoz si vedení města pochvaluje. „Pokud jde o malé množství sutě, která pochází od fyzické osoby při drobné rekonstrukci v jeho domě, není problém tento odpad přijmout. V případě, že se jedná o velkou rekonstrukci, je povinností stavební firmy postarat se likvidaci tohoto odpadu,“ upřesnila Vernerová.

Sběrný dvůr je podle bělské starostky velkým přínosem pro životní prostředí. Lidé se totiž naučili odkládat nebezpečný či nadměrný odpad na toto místo a nehází jej po různých křovích v katastru obce. „Problém s černými skládkami v současné době nemáme. Díky sběrnému dvoru se tento stav velice zlepšil,“ zaradovala se Vernerová.

V příštím kalendářním roce zaplatí obyvatelé Bělé za svoz komunálního odpadu 480 korun, což je o proti letošnímu roku nárůst o dvacet korun. „Město dotuje systém sběru, nakládání a likvidace odpadu částkou 2 miliony korun,“ uvedla závěrem starostka Bělé pod Bezdězem Daniela Vernerová.