Celou akci pořádal Důmdětí a mládeže a ani letos nešetřil nápady. Pro všechny zúčastněné byl připraven středověký desetiboj, ve kterém mohli prověřit svou fyzičku i zručnost. Chodilo se na chůdách, házely se kosti psům, střílelo se z kuše i z luku, balancovalo na překážce a rytíři v brnění místo draků poráželi nafukovací balonky.

Velký úspěch slavilo také vystoupení Společnosti ochrany dravců a sov Merlin, jehož členové neváhali vypustit některé z dravců přímo nad hlavy diváků. Nadšení budil především mořský orel Helenka, který v pravidelných intervalech obkružoval Štěpánku. V 16 hodin pak program vyvrcholí vystoupením skupiny historického šermu Páni z Kolína.