Ve Středočeském kraji se do soutěže přihlásilo 27 obcí, Hlavenec obstál i ve velké konkurenci. „Je pravda, že už jsme získali Modrou stuhu za společenský život, diplom za péči o veřejná prostranství, vloni Bílou stuhu za práci s mládeží a letos stuhu zelenou za veřejnou zeleň a životní prostředí; máme velkou radost,“ uvedla místostarostka Jarmila Smotlachová.

Už několik let se obec věnuje výsadbě stromů, a to nejen v obci, ale i v jejím extravilánu. „Začalo to výsadbou oskeruší, každý ze stromů byl navíc nabídnut k adopci, to mělo velký ohlas. Další akce, V hlaveneckém remízku budeme si nablízku, měla několik etap a ta poslední byla dokončena ve spolupráci se Sudovým Hlavnem. Vysazovali jsme stromovou alej na území obou katastrů a tak se obě vesnice vlastně spojily. Na podzim a na jaře je další kolo výsadby. Už pětkrát jsme čerpali dotaci na výsadby z Nadace partnerství, zbytek doplatila obec,“ vysvětluje místostarostka.

Nejpočetnější organizací v obci je spolek dobrovolných hasičů, hodně příznivců má ale i rybářský a myslivecký spolek z Kostelního Hlavna, jenž v obci provozuje myslivecký kroužek a v neposlední řadě také folklorní sdružení Hubertus, které má i svou dětskou odnož – Hubertíka. Úspěchy má za sebou i Sportovní klub nohejbal Hlavenec, jehož starší žáci se před pěti lety stali mistry republiky.

„Existuje tady také spolek nadšenců, který si říká (podle nejvyššího kopce) Bratrstvo Kobylí hlavy. Ten nabízí také zajímavé věci pro veřejnost: pořádá třeba cestovatelské akce, oblíbené je i koulení zelí o druhém vánočním svátku. Je to okopírovaný německý zvyk, který alespoň vytáhne lidi ven od televizí, vezmou se košťata a po předem vytyčené trase se koulí před sebou hlávka zelí. Po cestě se navštíví hospůdka, s sebou se vezmou buřty a pití a končí to velkým zimním táborákem,“ dodává se smíchem místostarostka.

Za loňské ocenění – Bílou stuhu – dostala obec 600 tisíc korun, které investovala do rekonstrukce sociálního zařízení v místním kulturním zázemí. Z fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje letos získala obec dva miliony 400 tisíc korun na opravu střechy kulturního domu, takže se bude opravovat dál.
Za letošní Zelenou stuhu je přislíbeno 400 tisíc korun na projekt související s péčí o zelená prostranství, takže v obci asi dojde k dalším parkovým úpravám. „Trápí nás ale absence kanalizace a vodovodu. Již jsme žádali o dotaci, pokud nám bude přiznána na podzim začneme budovat,“ uzavírá Smotlachová.

Střípky z Hlavence
– hlaveneckým klenotem je pomník císaři Karlu VI., jenž je dílem M. B. Brauna a který zde dal v letech 1724 - 1725 postavit hrabě František Antonín Špork, vloni byl za 600 tisíc zrestaurován
– v lednu se zde pořádá Gulášfest, kde se místní kulinářští přeborníci trumfují v tom, kdo umí lepší guláš „se šesti“
– k raritám patří i pořádání noční soutěže mužů a žen v požárním sportu. Soutěžení „potmě“ se odehraje už zítra a začíná ve 21.15 hodin