„Adaptační strategie zmapuje a zhodnotí zranitelnost města ve vztahu ke klimatickým změnám a navrhne opatření ke zmírnění jejich dopadů na život obyvatel města,“ vysvětlila mluvčí města Šárka Charousková a připomněla, že jde například o sucha, vlny veder, extrémní přívalové srážky nebo bleskové povodně.

Ilustrační foto
Až 500 výjezdů denně. Záchranku přetěžují lidé s lehčím průběhem koronaviru

„Na základě dat z družicových snímků z posledních několika let zjistíme, jak se která místa v našem městě vyvíjela z pohledu nárůstu teplot. Získáme tak relevantní pohled na problematiku práce s vodou a zelení. Podle toho bude zpracován plán, jakým způsobem situaci řešit,“ připomněl Bouška.

Strategie má tři fáze, analytickou, návrhovou a implementační. Do její tvorby zapojí boleslavská radnice také širokou veřejnost.