Nadace podpoří zájemce z řad studentů o zahraniční kulturně - studijní pobyty ve školním roce 2022/2023. Hlásit se mohou do konce prosince. Příspěvek je určen středoškolským studentům, kteří studují v okrese Mladá Boleslav a Rychnov nad Kněžnou, či obcí s rozšířenou působností Vrchlabí a Jilemnice. Žadatelé by se měli aktivně zajímat o dění ve svém okolí. Součástí grantové žádosti je i návrh aktivit, které by přispěly ke zkvalitnění života lidí v regionu.

Primátor Raduan Nwelati předal v obřadní síni magistrátu ocenění strážníkům městské policie za věrnou službu.
Slouží i čtvrt století. Boleslavští strážníci převzali ocenění za věrnost

Vybírat bude možné z jazykových pobytů od partnerské mezinárodní neziskové organizace AFS Mezikulturní programy, rozdělených do tří kategorií z hlediska délky jejich trvání, konkrétně z trimestrálních, semestrálních a ročních programů. Nabídka destinací zahrnuje například evropské státy jako jsou Belgie, Francie, Itálie, Portugalsko, ale také vzdálenější Mexiko, Kostariku, Chile, Brazílii, Čínu, Indii, Filipíny nebo Thajsko.

„Ve svých aktivitách se dlouhodobě snažíme o snižování možných bariér. Těm, kteří váhají, zda si mohou výjezd dovolit, jsme připraveni nabídnout pomocnou ruku,“ uvedl Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto.