Každý student si pro úterní prezentaci připravil svůj životopis a krátce poreferoval o svých dosavadních pracovních zkušenostech, koníčcích i pomaturitních plánech. Podobné studentské programy mají pomoci naplňovat cíle středního vzdělávání, jejichž součástí je i spolupráce škol s případnými zaměstnavateli. 

Studentům je tak umožněno nanečisto zakusit sebeprezentaci na trhu práce, což jim pomůže v orientaci mezi úskalími života za školními zdmi. Při simulovaných pohovorech nechyběla ani zkouška v dnešní době nezbytných jazykových znalostí. V ní všichni zúčastnění hladce obstáli.

Václava Horváthová, která v porotě zastupovala firmu Grent, ocenila právě i jazykovou vybavenost studentů. „Je to pro ně šance vyzkoušet své kompetence v cizích řečech i celkovou kulturu projevu, jejich verbální i neverbální vystupování v simulaci skutečného pohovoru,“ řekla a dodala, že pro zaměstnavatele je to dobrým indikátorem schopností dnešních absolventů. 

V podobném tónu hovořil náměstek mladoboleslavského primátora Jiří Bouška. „Účastním se této akce šestým rokem a musím poznamenat, že rok od roku působí předváděné prezentace vyzráleji. Žáci jsou plni elánu, nebojí se veřejně vystupovat a při rozhovoru plynule přecházet do cizích jazyků.“ 

Pro studenta Lukáše Michálka představovala podobná akce nejen možnost otestovat svůj projev před publikem a potenciálními zaměstnavateli. „Je to i příležitost zamyslet se nad vlastní vizí do budoucna a nad svými životními cíli a plány,“ řekl student čtvrtého ročníku. 

KAREL SMAŽÍK