Podoba dnešní výuky na školách se výrazně mění, klasické černé tabule a všudypřítomný prach z kříd v prostorách u katedry postupně mizí. Dnes se snaží způsob výuky svojí názorností jít vstříc studentům, a tak se v učebnách objevují interaktivní tabule, které plní hned několik funkcí: vyučující může tabuli využít ke klasickému zápisu s elektronickým perem v ruce, může pouštět názorná videa, čerpat informace z internetu, využívat e-učebnic, studenti mohou hlasovat pomocí hlasovacích zařízení… využití je opravdu všestranné a záleží pouze na fantazii pedagoga.

Právě touto cestou se vydala gymnázia v Kutné Hoře, Čáslavi, Mnichově Hradišti a dvě gymnázia z Mladé Boleslavi. V pozici žadatelské školy, která celý projekt zastřešuje a řídí, je Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi.

V roli koordinátora celého projektu stojí Petr Bárta. „Jedním z hlavních cílů projektu je rozšířit interaktivní způsob výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií mezi pedagogy a žáky škol zapojených do tohoto projektu a sekundárně také mezi ostatní obdobně zaměřené školy Středočeského kraje. V rámci projektu bude dodáno vybavení celkem pro 20 učeben pro interaktivní výuku. Vybavením učebny se rozumí audiovizuální systém interaktivní tabule, multilicenční aplikační software, specializované výukové SW a databáze,“ uvedl Bárta.

Do projektu se zapojilo celkem 60 pedagogů z celého Středočeského kraje, kteří do konce projektu (duben 2012) vytvoří 1600 příprav. Tyto přípravy následně budou moci využít také ostatní pedagogové středních škol.

„Slibuji si také od projektu, že se změní způsob výuky směrem k moderním interaktivním výukovým metodám (které ovšem nejsou samospasitelné a nemohou a neměly by být jedinou možnou cestou v dalším rozvoji školy) a používání prostředků ICT v běžném životě školy, přičemž je zajištěno odpovídající proškolení všech zapojených pedagogů. Rozsah a množství v rámci těchto projektů zpracovaných výukových a metodických materiálů umožní tuto moderní techniku používat široké pedagogické obci," podotkl Bárta.

Projekt je spolufinancován z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky, celkové náklady projektu jsou 7.433.416,00 Kč

S podobou a průběhem celého projektu se můžete seznámit na webových stránkách www.pekarjeucitelonline.cz.

Studenti se tedy na výše zmíněných školách mají na co těšit a v hodinách se rozhodně nudit nebudou.