Na území Mladé Boleslavi usychají desítky stromů. Některé vypadají doslova jako kdyby rostly na poušti. Mnozí lidé se obávají, že se stromy při větru mohou zřítit a někoho zranit, nebo dokonce zabít.

„Uschlé stromy jsou třeba u Kauflandu v sídlišti. Chodíme tam nakupovat a často si říkám, že na mě jednou ze stromu spadne větev,“ řekla Boleslavskému deníku Ivana Rašková z Mladé Boleslavi. Podle dalších našich čtenářů jsou uschlé stromy také například u 13. brány Škody Auto. Obyvatelé chtějí, aby se město zeleni více věnovalo.

Podle vedení města to však vůbec není jednoduché. „V sou〜časné době bojujeme s nezvykle rychlým růstem trávy a firma Compag nestačí stromy prořezávat,“ uvedl náměstek primátora Jan Smutný. Podle něho se v této době budou řešit pouze kritické situace, které městu ohlásí občané.

Za současný stav stromů může hlavně neobvyklé počasí v posledních dvou letech. Dlou〜há zima a zejména dlouhé holomrazy v lednu 2006, vlna sucha a tropická vedra v červenci téhož roku, letošní velmi mírná zima, lednový orkán Kyrill a jarní sucho – to jsou podle Ivy Bílkové z magistrátního odboru služeb hlavní příčiny rozsáhlého poškození a úhynu stromů v městské zeleni. Některé usychající stromy mohou být i lidem nebezpečné.

„Usychají jak stromy vysazované v předchozích letech, tak i stromy staré desítky let,“ řekla již dříve Bílková. Zeleň je navíc podle ní již takdost poškozena městským prostředím. „Solení v zimě, exhalace v ovzduší, psí exkrementy, špatné podmínky, nedostatek přirozeně se vsakujících srážek – všechny tyto faktory stromům škodí,“ uvedla Bílková.

Jenom při orkánu Kyrill spadlo na území města přes 50 vzrostlých stromů. Navíc letos i přes intenzivní zálivku uhynulo už osm dřevin vysazených v minulých letech. Prosychat a odumírat začínají i vzrostlé staré stromy, na které jsou Boleslavané léta zvyklí.

Spoustu suchých větví mají jasany v Havelské zahradě, topoly v Novém parku nebo lípy ve stromořadí v Nádražní ulici. I stoletým lípám na Komenského náměstí usychají vršky korun a dlouhodobá zátěž se podepsala i na památném dubu ve Školním parku. Ten má zcela suché konce větví a jeho stav se bude asi zhoršovat.