„V příštím týdnu bude pokáceno pět vzrostlých stromů - topolů na různých místech města Mladá Boleslav. Jednotlivá rozhodnutí o povolení pokácení dřevin, která vydal příslušný orgán ochrany přírody a krajiny a která již nabyla právní moci, jsou k nahlédnutí na správě městské zeleně na odboru služeb magistrátu města,“ řekla Deníku mluvčí mladoboleslavského magistrátu Jitka Zinke.

Podle serveru mb–net bude první strom (topol černý sloupovitý) pokácen na rohu třídy T. G. Masaryka a Smetanovy ulice. „Je to asi 28 metrů vysoký, starý, štíhle rostoucí topol ve zhoršeném zdravotním stavu, jenž roste nad opěrnou zídkou, kterou již svým kořenovým systémem poškozuje, a do budoucna by hrozilo, že se celý strom vyvrátí směrem do ulice,“ potvrzují odborníci. Dalším problémem je, že topoly jsou všeobecně rychle rostoucí, mohutné, krátkověké dřeviny, které mají špatné materiálové vlastnosti dřeva. Dřevo je velmi křehké, nepevné a při zhoršených povětrnostních podmínkách se snadno láme. Proto je také provozní bezpečnost topolů na konci jejich životnosti (cca 50 let) velmi nízká.

„Další strom (topol bílý) je v ulici 17. listopadu u domu č.p. 1194. I tento strom již není provozně bezpečný, z jeho koruny při posledním povětří spadla silná větev na trávník vedle obslužné komunikace - v koruně je vidět ještě zlom po této větvi,“ vysvětlují zástupci magistrátu.

Tato dřevina působí problémy i tím, že svým mohutným a agresivním kořenovým systémem zvedá a poškozuje přilehlé chodníky. V ulici 17. listopadu již několik dožívajících topolů bylo vykáceno v předchozích letech a jejich postupná obměna za jiné druhy dřevin bude jistě pokračovat i v dalších letech.

Poslední tři velké topoly bílé rostou podél Havlíčkovy ulice před č.p. 992 až 996 v refýži mezi hlavní komunikací a parkovištěm. Jedná se tři vzrostlé mohutné stromy topolu, u kterých hrozí při zhoršených povětrnostních podmínkách pád kosterních větví na komunikaci či parkoviště. K odlomení menších suchých i zdánlivě zdravých větví již nedávno došlo, a proto byl znovu posuzován jejich zdravotní stav a zejména provozní bezpečnost a stabilita těchto stromů.

„Samozřejmě po pokácení dřevin bude na jaře roku 2008 následovat i náhradní výsadba, realizovaná v této lokalitě, avšak z perspektivnějších druhů dřevin,“ uvedla mluvčí.