Ani nepřízeň počasí a jí způsobené občasné výpadky elektrického proudu nepokazily slavnostní událost, kterou v sobotu zažil městys Březno. Během odpoledne zde byl v místní sokolovně slavnostně předán k užívání nový znak a vlajka, k jejichž zřízení udělila 22. srpna 2013 svolení předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Program byl pestrý, ačkoliv podle původního plánu se měla celá akce odvíjet na náměstí. Prostory zrekonstruované sokolovny ale poskytly úctyhodné prostředí.

Všechny návštěvníky nejprve přivítalo vedení obce v čele se starostkou Barborou Adamcovou a místostarostou Zbyňkem Valentou. O předtančení se postarali členové Vlasteneckodobročinné obce baráčníků pro Březno a okolí, jejichž česká beseda sklidila aplaus. Po tanci následoval zlatý hřeb programu uvedení znaku a vlajky do života obce.

Svěcení vlajky se ujal okresní vikář Leopold Paseka, se symbolickou rovinou znaku a vlajky, nejen z pohledu heraldiky, občany seznámila odbornice na tuto problematiku, Zdeňka Nečesaná.

Po oficiální části následovala uvolněná zábava. Nechybělo hudební vystoupení skupiny LK2, předtančení mažoretek, vystoupení dětí ze Základní školy Březno, divadelní hra Libuše v podání březenského divadla nebo předčítání úryvku z obecní kroniky, který přednesla knihovnice Anna Podobská. Ta byla mimochodem v loňském roce oceněna titulem Středočeský Kramerius.

Nezbývá než popřát, aby znak sloužil a vlajka se nad úřadem městyse třepotala i za stovky let.