Někteří žáci, kteří byli přijati na střední školu, mají téměř prázdniny. Ti, které přijali až ve druhém kole přijímacích zkoušek, si oddychli. Stále se ale najdou žáci, kterým se nepoštěstilo v prvním ani druhém kole. Vybrané střední školy vypisují i třetí kolo, na které se zaměřuje tento článek.

Na střední školu se v druhém kolem nedostalo 168 žáků v rámci celého Středočeského kraje. Celkem 19 z nich se hlásilo na gymnázium či lyceum, 101 na maturitní obory a 47 na obory s výučním listem. V souhrnném počtu 168 žáků je region na 2. místě z celé České republiky, co se nepřijetí týče. Předčila ho pouze Praha, a to více než dvojnásobně.

Server DiPSy nabízí kompletní přehled všech středních škol, které nabízí 3. kolo přijímacího řízení. Nyní platí podobný způsob, a to odevzdání tiskopisu dané škole. Tentokrát se však musí odevzdat v papírové podobě a jejich počet je neomezený. Platí pouze pravidlo, že na jednu přihlášku se píše jedna škola.

Boleslavská soukromá střední odborná škola a Gymnázium ve Viničné ulici nabízí volná místa na gymnáziu a oborech kadeřník či kosmetické služby. Až 10 uchazečů se může dostat na gymnázium, přičemž se hledí na získané body z jednotné přijímací zkoušky, vysvědčení a soutěží. Kadeřníci musí získat body za vysvědčení a doložit kresby účesů i diplomy ze soutěží. Opět je místo pro 10 z nich. Poslední místo čeká na uchazeče v oboru kosmetických služeb, kde platí stejné podmínky jako u přijímaček na gymnázium.

Škola rovněž nabízí obor předškolní a mimoškolní pedagogika v denní či kombinované formě. Na kombinované studium bude přijato 30 žáků a rozhodne se na základě známek na vysvědčení. Denní studium pojme 5 žáků a platí pro něj stejné přijímací podmínky jako na gymnázium.

Střední škola Spektrum Mladá Boleslav v Kosmonosech vypsala 3. kolo pro kombinovaná i dálková studia na obchodní akademii, obor podnikání i sociální činnost. Uchazečům stačí doklad o ukončení povinné školní docházky. Přijímáni budou všichni až do vyčerpání kapacit. Jeden školní rok zde vyjde na 36 300 korun.