Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi prochází rekonstrukcí, která povede k celkovému snížení energetické náročnosti budovy z roku 1927. Jde o význačné architektonické dílo ak. arch. Jiřího Krohy a chráněnou památku. Náklady jsou zhruba 112,6 milionu korun, z toho přibližně 45 milionů tvoří dotace z Operačního programu Životní prostředí a zbývající částka jde z krajského rozpočtu.

| Video: Youtube

Krátká procházka školou z YouTube kanálu SPŠ Mladá Boleslav.

„Krajské školy sídlí v různých typech budov, tato patří mezi unikátní a velmi specifické. I kvůli tomu se rekonstrukce budovy mladoboleslavské průmyslovky dlouho odkládala. Nakonec jsme se rozhodli ji realizovat i za cenu vysoké spoluúčasti kraje. Téměř sto let stará architektonicky cenná budova s sebou nese vysoké nároky na provoz. Hledali jsme nejefektivnější a současně nejekonomičtější řešení ve vztahu k dlouhodobým spotřebám energie, samozřejmě s ohledem na to, že jde o památkově chráněný objekt,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Renovace historicky cenného objektu zaměřená na snížení energetické náročnosti budovy spočívá v zateplení části plochých střech budovy, instalaci nových oken a dveří a výměně zdroje vytápění. Tam, kde to umožňují podmínky, se zateplují i stropy. Součástí projektu je i instalace moderní vzduchotechniky. Rekonstrukce začala na podzim roku 2022 a dokončení je plánováno na letošek.