Vzhledem k narůstající hustotě silničního provozu v ulicích města, roste také riziko nebezpečí úrazů v dopravě. Strážníci chtějí těmto nebezpečím předcházet, a proto již druhým rokem navštěvují všechny mateřské školy v Mladé Boleslavi i okolí a na svém mobilním dopravním hřišti v praxi učí malé děti bezpečně se pohybovat v silničním provozu.

Děti z dalšího předškolního zařízení, si vyzkoušely výhody mobilního dopravního hřiště. Navštívenou byla Mateřská školka Čtyřlístek. Stejně jako na dospělé řidiče, tak i dnes na bezmála dvě stovky dětí před usednutím za volant miniauta čekala nejprve teorie. Zde si děti zopakovaly základní pravidla bezpečného přecházení komunikace, význam některých, základních dopravních značek a také se proškolily ve znalostech povinného vybavení cyklisty.

V praktické části výuky si malí řidiči vyzkoušeli například průjezd kruhovým objezdem, křižovatku s dopravní značkou Stop, dej přednost v jízdě!, a nechyběly ani přechody pro chodce se světelnými signály, kde se děti učili vzájemné ohleduplnosti mezi řidiči a chodci.

Cílem preventivního programu nebylo pouze děti zabavit, ale především je učit pravidla silničního provozu, vzájemné ohleduplnosti jejich účastníků a přispět tak k vyšší bezpečnosti dětí v silničním provozu.