Jako ve špatném snu si připadá Lenka Hájková z Hrdlořez. Každodenní cesta ke vchodovým dveřím jejího domu se pro ni stává doslova hazardem.
Těsně za jejím domem se totiž nachází opěrná zeď komunikace vedoucí z Debře do Hrdlořez. Odborně se nazývá III/0386. Před několika týdny se zřítila. Několik týdnů po zřícení se však nikdo nepostaral o zajištění zdi, proto ženě i její rodině hrozí nebezpečí úrazu.

„Koncem dubna se zřítila část zdi za mým domem. Zbývající horní část hrozila zřícením také. Přestože zeď je blízko domu a musíme pod ní několikrát denně procházet, nikdo se o to nezajímal. Až 25. dubna přijeli dělníci odstranit volnou horní část. Nepoužili žádné zajištění proti padajícím balvanům, takže nám většina padala na dvůr a poškodila nám střechu na kůlnách a pobořila část prádelny,“ uvedla Lenka Hájková.

Podle jejích slov však nebyly odstraněny všechny uvolněné kameny, takže stále ohrožují její majetek, ale hlavně zdraví. Trápení však neskončilo! V noci z 1. na 2. května se za silného deště odtrhla část převislé silnice a kusy asfaltu se odkutálely až deset metrů přímo do zahrady. Podle ní bylo doslova životu nebezpečné dostat se domů. V úvahu vůbec nepřipadalo jít ven a posedět si na zahrádce.

Vlastníkem silnice je Středočeský kraj. Podle mluvčího Martina Kupky se počítá se zabezpečením a opravami. „V současné době probíhá zabezpečení zdi proti dalšímu zřícení a ochrany nemovitostí v těsné blízkosti. Průběžné sesuvy jednotlivých částí kamenné opěrné zdi podél silnice III/0386 u obce Hrdlořezy si bohužel vyžádají nejnutnější opravy ve větším rozsahu, než bylo možné očekávat původně. Bylo proto nutné vyhlásit výběrové řízení na zabezpečení opěrné zdi v poškozených místech,“ řekl Martin Kupka.

Situace ohledně zřícené opěrné zdi nedělá vrásky na čele jen paní Hájkové. Situaci řeší i Petr Hejl, starosta obce Hrdlořezy. „Problémy s opěrnou zdí této komunikace máme již několik let. Přibližně před rokem, v květnu 2007, se zeď zřítila, ale na jiném místě. O situaci jsme ihned informovali krajské úředníky. Přišla však odpověď, že kraj bohužel na opravu nemá peníze. I na jiných místech zdi se objevily další praskliny, a to i u paní Hájkové. Napsal jsem tedy dopis na krajský úřad a upozornil jsem na hrozící nebezpečí zřícení stěny. Nepřišla však žádná odpověď,“ tvrdí starosta Hejl.

Kromě toho musí obec měsíčně platit navíc přes 15 tisíc korun za autobusovou dopravu. To právě kvůli zmíněné komunikaci, která je v současné době uzavřena. Vedení obce proto podávalo žádost o dotaci na dopravu.

Teprve před několika dny se věc začala hýbat. „V současné době za naším domem pracuje firma, která zajišťuje zřícenou zeď a bagrem odstraňuje části, které hrozí zřícením, takže se nám trochu ulevilo,“ vyjádřila se Lenka Hájková.

Úplný klid na duši však ještě dlouho mít nebude. Podle mluvčího krajského úřadu k realizaci samotné stavby dojde v průběhu letošního léta. Pro následující rok bude kraj připravovat celkovou opravu zdi v délce pěti set metrů. Ta bude zahrnovat rozebrání porušeného zdiva, nový základ, vybudování nové opěrné zdi, opravu přilehlé části vozovky včetně obnovy konstrukčních vrstev, opravu povrchu stávající betonové zdi. V celém úseku bude vybudován podél římsy odvodňovací žlab se zaústěním do uličních vpustí.