Nejsilnější zdroj hluku v České republice pochází z dopravy, tvoří téměř 100 procent. Vyplývá to ze strategických hlukových map, které zveřejnilo ministerstvo zemědělství.

Ekologický právní servis z této analýzy zpracoval seznam nejhlučnějších měst a obcí v České republice a jednotlivých krajích.
Kromě odhalení nejhlučnějších míst v Česku upozorňuje na některé nedostatky hlukových map.

Trpí i obyvatelé Mladé Boleslavi. Z měření vyplývá, že bezmála čtyři stovky zdejších občanů jsou v nočních hodinách obtěžovány neuvěřitelnými sedmdesáti decibely! A hlukem nad 55 decibel trpí dokonce přes 2200 lidí z Mladé Boleslavi.

Pro představu – v rušné kanceláři je možné naměřit hluk okolo šedesáti decibelů, zhruba osmdesáti decibelům pak odpovídá tovární hala.
Zkuste si představit, že byste noc co noc museli spát v tovární hale. A za plného provozu…

Podle Michala Bernarda z Ekologického právního servisu jsou výsledky velmi znepokojivé. „Hlukové mapy například potvrdily, že největším zdrojem hluku v České republice je silniční doprava. Její příspěvek, více než 95% na celkové hlukové zátěži, je zcela výmluvný. Naopak, doprava železniční se na hlukové zátěži podílí minimálně,“ říká Bernard.

Hlukové mapování prokázalo obtěžování hlukem téměř tří set tisíc obyvatel České republiky.

Vzhledem k tomu, že nebyla mapována celá republika, ale pouze lokality odpovídající kritériím směrnice EU, nejedná se o konečné číslo. Po roce 2012, kdy proběhne další fáze hlukového mapování, se budou tyto výsledky zpřesňovat.

„Nejvíce alarmující z hlediska lidského zdraví je tzv. „černá desítka“, tedy seznam obcí, kde žije nejvíce lidí obtěžovaných hodnotami nad 70 decibelů v nočních hodinách. Takový hluk má už zcela prokazatelný vliv na zdraví těchto lidí a je třeba konkrétním lokalitám v uvedených městech a obcích urychleně věnovat náležitou pozornost,“ upozorňuje Bernard.

Například v Olomouci se jedná o 1919 obyvatel, ve Znojmě 1026 obyvatel, v Opavě o 725 obyvatel, v Bučovicích 671 obyvatel, v Kolíně 646 obyvatel, v Praze 627 obyvatel, v Nymburku 579 obyvatel, Mladé Boleslavi 372 obyvatel, v Hulíně 308 obyvatel a ve Valašském Meziříčí 297 obyvatel.

Bernard z EPS se dále domnívá, že je třeba věnovat pozornost počtu hlukem rušených obyvatel přepočtený na celkový počet občanů.

V Praze se například jedná o 119 471 obyvatel, v Brně o 37 718 obyvatel a v Ostravě o 33 400 obyvatel.

Konkrétně na Mladoboleslavsku je mnoho lidí obtěžováno hlukem hlavně z rychlostní komunikace R10. Své o tom vědí například obyvatelé některých částí Benátek nad Jizerou, zejména v městské části Kbel, kde dálnice doslova „olizuje“ některé rodinné domy.

Hluk přímo v Mladé Boleslavi zvyšují například dlažební kostky, které stále přetrvávají například i na hlavním průtahu městem – Jičínské ulici poblíž bývalých kasáren.