Přesně před sto lety slavila obec velkou událost – do provozu byl uveden místní vodovod.

Stoleté výročí v Nemyslovicích oslavili symbolicky. Součástí sobotních Slavností vody bylo zahájení provozu zrekonstruovaného vodojemu a nové vodovodní sítě.

Výměnu stávajících řadů a rekonstrukci vodojemu, které bez větších zásahů spolehlivě fungovaly celé století, začalo připravovat už minulé vedení obce v roce 1998.

O rekonstrukci celé sítě se začalo tehdy hovořit v souvislosti s připravovaným územním plánem.

„V horních částech obce byl dlouhodobě problém s malým tlakem vody, protože náš vodojem nestojí na žádném kopci a dosud nebyl vybaven čerpadlem. Jeho pořízení tak jistě přispěje k větší spokojenosti místních obyvatel a umožní rozšiřování obce," říká starosta Nemyslovic František Mohelský.

V průběhu stavebních prací, které trvaly zhruba dva roky, byla v celé obci vyměněna vodovodní potrubí v délce dvou kilometrů, bylo přistavěno celé jedno nové rameno dlouhé 200 metrů, které bude v budoucnu vodou zásobit domy v oblasti plánované výstavby, a byla zrekonstruována budova vodojemu a čerpací stanice.

Zejména vodojem, který byl projektován tak, aby v sousedství kapličky nepůsobil jako pěst na oko, zaslouží uznání. Použití tradičních materiálů – pálených cihel, kamenů a dřeva – je zde víc než šťastné a oku lahodí.

Rekonstrukce probíhala ve spolupráci obce se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a to ke vzájemné spokojenosti.

Celkové náklady této investice se pohybují kolem deseti milionů korun, přičemž desetinu hradí obec ze svého rozpočtu.

„Jsme vlastníky celé sítě, takže je naší povinností zajistit a zafinancovat opravy. Nemůžeme přece po obci, která platí vodné a stočné, chtít, aby takovou investici hradila ze svého," okomentoval zapojení obce ředitel Vodovodů a kanalizací Jan Sedláček.

Starosta Mohelský rovněž pochválil trpělivost místních, kteří těžkosti spojené se stavbou snášeli velmi obstojně.

Po slavnostním odhalení pamětní desky na stěně vodojemu pozval starosta přítomné k prohlídce jeho příjemně chladivých útrob, kde odborník zájemce seznámil s jeho fungováním.

„Díky tomuto displeji vám můžu přesně říct, kolik v tuto chvíli celé Nemyslovice odebírají… Tak to vypadá, že celé Nemyslovice jsou tady," okomentoval se smíchem.

Po slavnostním aktu následovalo zábavné odpoledne. V hospůdce se setkali rodáci, děti si zasoutěžily na hřišti a večer k tanci zahrála skupina Faktor.