Na základě podnětu stěžovatele (který byl dobře informován o rozsahu kácení stromů v Mladé Boleslavi, ale údajně bez znalosti zákona) proběhlo ve dnech 17. 6. a 23. 6. na odboru životního prostředí rozsáhlé šetření České inspekce životního prostředí Praha.

Bylo zaměřené na kácení stromů rostoucích mimo les, respektive na to, zda rozhodnutí o povolení kácení byla vydána v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Jednalo se o kácení, kde bylo řízení o žádosti zahajována v letech 2008 a 2009 a které bylo většího rozsahu. Informoval o tom vedoucí odboru životního prostředí Jan Jihlavec.

Ve většině případů bylo žadatelem o povolení kácení statutární město Mladá Boleslav. Konkrétně byla kontrolována všechna rozhodnutí, která se týkala kácení na Staroměstském náměstí, v ulici Pezinská, na Severním sídlišti mezi ulicemi Václavkova, U Penzionu a Havlíčkova, při akci „Vnitrobloky“ mezi ulicemi U Stadionu a U Penzionu, v parku Štěpánka a na koupališti.

Celkem byly systematicky a do hloubky zkoumány spisy pro 11 rozhodnutí citovaných v zápise ze šetření. Byla však nahodile zkoumána i další rozhodnutí a také realizace nařízené náhradní výsadby. ČIŽP dospěla k závěru, že nebylo zjištěno porušení zákona a nebude zahajováno žádné správní řízení.

„Kontrola byla zaměřena na konkrétní rozhodnutí týkajících se povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, respektive na to, zda rozhodnutí o povolení kácení byla vydána v souladu se zákonem,“ řekl náměstek primátora Adolf Beznoska.