„Na základě již vydaných platných povolení bude pokáceno 310 dřevin a dalších zhruba 50 kusů suchých dřevin podlimitních, na které se nevztahuje povolovací povinnost. Kácení zajišťují Lesy města Mladá Boleslav s.r.o,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu.

Návštěvníci by si měli dát při procházení parkem velký pozor. „Těžba probíhá na různých místech na obou stranách Klenice. Park bude i nadále otevřen, ale vždy bude uzavřena ta část, kde bude probíhat kácení,“ vysvětlil Šubrt. Lidé tedy opravdu nesmí vstupovat do prostorů označených páskou.