Doprava v obci momentálně není ideální, protože silnice I/16 vede úzkými serpentinami a část prochází přímo Jizerním Vtelnem. To omezuje především nákladní automobily, jelikož často ničí fasády domů, které přiléhají těsně k silnici. Podle posledního sčítání projede obcí zhruba 6 000 aut denně, z toho jedna třetina jsou právě kamiony.

| Video: Youtube

Nový obchvat by začal před Jizerním Vtelnem, vedl kolem zemědělského areálu a do tunelu mezi obcí a zámkem Stránov, který by ústil v místě serpentiny pod zámkem. Poté dojde k napojení na stávající silnici I/16. Na trase rovněž vzniknou dvě křižovatky, jedna okružní a druhá styková. Celková délka nového obchvatu činí 1 285 metrů.

Počítá se také s rozšířením komunikace o další jízdní pruh. Příjezdová cesta k zámku, která prochází historickou zdí, bude po dobu stavby zrušena a nahrazena provizorní komunikací, po dokončení silnice ale bude v původním rozsahu. Vznikne také chodník pro pěší přístup do osady Stránov a k zámku, během stavby mohou chodci využívat provizorní chodník o délce 279 metrů.

V současné době dochází k zemní práci, odstranění křovin a stromů. Následovat bude archeologický výzkum. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 922,39 milionu korun bez DPH. Zahájení stavby předpokládáme v příštím roce, její uvedení do provozu pak v roce 2028,“ uvádí na webu ŘSD.

close Mapa plánovaného obchvatu info Zdroj: ŘSD zoom_in Mapa plánovaného obchvatu

Mohlo by vás zajímat: Boleslav má další autobusy na plyn. Budou mít i přednostní právo na semaforech

Jeden ze čtyř nových autobusů jezdících na CNG, které si v těchto dnech převzali zástupci Dopravního podniku v Mladé Boleslavi. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický