To byly jedny z mnoha všetečných otázek, které včera kladly paní učitelky budoucím prvňáčkům při zápisu na Základní školu Sokolovská v Mnichově Hradišti. Zápis na hradišťské základní školy začal v poměrně časném termínu, a náhradní možnost k zapsání mají děti z této oblasti ještě 2. února.

Zápisy do prvních tříd v celé ČR totiž musí podle školského zákona proběhnout mezi 15. lednem a 15. únorem. V Mladé Boleslavi se zápis dětí do prvních tříd bude konat na všech základních školách, včetně ZŠ v Dalovice v jednotném termínu, a to v pátek 11. února od 14 do 17 hodin a v sobotu 12. února od 9 do 11 hodin.