V pátek a v sobotu se konají komunální volby do zastupitelstev obcí.

Díky tomu končí také poměrně vyhrocená předvolební kampaň, která přinesla i řadu předvolebních sporů.

Teď už mají v rukou vše jen voliči. Volby startují v pátek ve 14 hodin a volit můžete až do 22 hodin. Pokud to nestihnete, máte další šanci v sobotu v 8 hodin ráno až do 14 hodin.

„V pátek 15. října budou kvůli volbám zavřena všechna pracoviště magistrátu s výjimkou podatelny, kde budou podávány informace občanům,“ sdělil tiskový pracovník magistrátu Pavel Šubrt. V době voleb budou ale přístupná pracoviště občanských průkazů na magistrátu (informace tel. 326 715 308) v souvislosti s konáním voleb.

Každý volič dostane jediný velký hlasovací lístek, na kterém jsou uvedeny kandidátky všech stran a hnutí, které kandidují do zastupitelstva dané obce či města.

„Na volebním lístku má volič právo křížkováním označit vybrané strany či kandidáty, ale nemůže například z lístku vystřihávat vybranou kandidátku jedné politické strany nebo jinak nepřípustným způsobem poškozovat volební lístek. V takovém případě by hlas voliče byl neplatný,“ vysvětluje mluvčí města Hana Koišová.

Kdo hlasovací lístek dosud nedostal do schránky, předá mu jej volební komise.

Návod: Jak volit

NÁVOD - OBECNÍ VOLBY

KDO MŮŽE VOLIT

Každý občan České republiky nebo země EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

JAK

Hlasovací lístky lidé dostanou do schránek nejpozději 12. října. Pokud je lidé ztratí, mohou požádat okrskovou volební komisi o náhradní.

HLASOVACÍ LÍSTEK

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V záhlaví je uveden název obce a hlavně počet členů zastupitelstva. Kandidáti každé strany jsou uvedeni v pořadí určeném jejich stranou.

JAK LZE LÍSTEK UPRAVIT

• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce jednu volební stranu. Tím je dán hlas jejím kandidátům v pořadí dle hlasovacího lístku.
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. POZOR – nesmí být ani o jednoho kandidáta víc, pak by byl lístek neplatný.
• Oba způsoby lze kombinovat, čili označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta z jakékoli jiné strany. V tomto případě je dán přednostně hlas jednotlivě označeným kandidátům. Pokud má být voleno např. 7 členů zastupitelstva a je označena volební strana se 7 kandidáty a kromě toho 3 kandidáti individuálně ze sloupců dalších volebních stran, připadnou vybrané straně 4 hlasy, a to pro kandidáty na prvních třech místech.

PREFERENČNÍ HLASY

Je to možnost v podstatě iluzorní. Označení kandidáti by přeskákali výše postavené straníky jen v případě, že by získali o deset procent víc hlasů než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta jeho strany.

PŘENOSNÁ SCHRÁNKA

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Voličské průkazy se v komunálních volbách NEVYDÁVAJÍ.

(psv, red)